Termékek és szolgáltatások

Minőségellenőrzés

A Társaság által üzemeltett Integrált Irányítási Rendszer összhangban az EN ISO 9001, az EN ISO 14001, valamint a vonatkozó termékszabványokkal, együttesen hivatott segíteni a hatékony munkavégzésünket és Partnereink belénk fektetett bizalmának további fokozását. Termékeink gyártása és forgalmazása során az alábbi termékszabványokat és előírásokat tekintjük irányadónak:

  • Z, NZ és KZ jelzettel ellátott termékeinket elsősorban aszfalt és betonkeverékekhez ajánljuk, melyeket az EN 13043 és EN 12620 alapján gyártjuk és forgalmazzuk, betartva az e-UT 05.01.12 (ÚT 2-3.601-1) Útügyi Műszaki Előírás követelményeit
  • Vasúti ágyazatokhoz kínáljuk 32/50 és 32/63 szemcseméretű termékeinket, melynek gyártásellenőrzését az EN 13450 szabvánnyal és a MÁV 102345/1995. PHMSZ.A 4. sz. módosításával is összhangban végezzük,
  • M és FZKA jelzettel ellátott termékeinket elsősorban út-pályaszerkezetek alap- és védőrétegeihez ajánljuk, melynek előállítása során az EN 13242 termékszabvány és e-UT 06.03.52 (ÚT 2-3.207) Útügyi Műszaki Előírás rendelkezései szerint járunk el,
  • VSZ jelzettel ellátott 0/D nyújtott szemmegoszlású termékeinket az EN 13242 termékszabvány alapján gyártjuk, és földművekhez, védő- és javítórétegekhez, alapozási szerkezetekhez, műtárgyakhoz ajánljuk.
  • A VSZ d/D szemmegoszlású durva frakciójú termékeinket az EN 13242 termékszabvánnyal összhangban gyártjuk/forgalmazzuk és ezeket elsősorban kötőanyag nélküli alkalmazásokhoz kínáljuk.
  • zúzott riolittufát az EN 13242 termékszabvány alapján, de mezőgazdasági területen külön engedéllyel értékesítjük

Termékeink üzemi gyártásellenőrzését a fenti termékszabványokban megadott gyakorisággal végezzük, a vizsgálatok jelentős részét a Tállyai Kőbánya területén kialakított, termeléstől szervezetileg függetlenített Központi Laboratóriumban végezzük. Emellett valamennyi üzemünk rendelkezik a leggyakoribb szemszerkezeti vizsgálatokhoz szükséges kalibrált mérőeszközökkel.

Termékeink minőségét Teljesítmény-nyilatkozatokban adjuk meg, melynek tartalma és kialakítása összhangban van az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelet (2011.03.09.) szerinti, továbbá a 275/2013. (VII. 16.) Korm. Rendelete szerint megfogalmazott szabályokkal.

Ezek a Teljesítmény-nyilatkozatok a szállítólevekkel együtt érvényesek; ez utóbbiban szereplő termékmennyiségekre vonatkozóan alkalmazhatóak a termékek teljesítményének igazolásához.

Értékesítés

A személyes kapcsolat és a kölcsönös párbeszéd a legfontosabb elemei egy jó üzletnek. Mi, a Colas Északkőnél szintén hiszünk ebben, és ezért dolgoznak a kereskedelmi osztályunk tagjai is.

Legyen szó több tízezer tonna méretezésű projektmunkáról, vagy pár köbméter töltési anyagról a hétvégi házhoz, mi ki tudjuk szolgálni az Ön igényét! Megvannak hozzá a legfontosabbak a cégünknél: A minőség, a szakértelem, a kapacitás, a területi lefedettség, és valamennyi frakció, mely az építőiparban szükségeltetik zúzottkőből!

Saját tulajdonban lévő szállítóeszközökkel nem rendelkezünk, de kapcsolatban vagyunk országszerte fuvarozókkal, akikkel hosszú ideje dolgozunk együtt, kölcsönös bizalomban. Így lehetőségünk van a zúzottkő mellett a költséghatékony kiszállítás biztosítására is.

Forduljon bizalommal árajánlat és szállítási szerződés ügyében kollégáinkhoz, akik egy egész szakmai csapat támogatását élvezve a lehető legjobb kölcsönös megállapodást fogják ajánlani Önnek!

Információkért és további felvilágosításért hívja cégünk kereskedelmi osztályát az 1-883-1201 és az 1-883-1202-es telefonszámon vagy írjon nekünk az alábbi linken!

Mechanikai Stabilizáció

Valamennyi üzemünkben gyártunk mechanikai stabilizációkat, melyek 22, 56, és 80 mm-es szemnagysággal rendelkező termékek. Jellemzőjük a jó tömöríthetőség mellett elérhető jó teherbíró képesség.

A mechanikai stabilizációk mellett burkolati alaprétegekbe építhető folytonos szemmegoszlású zúzottkő alapokat (FZKA) is háromféle szemnagyságban, 0/22, 0/32, 0/56 gyártjuk. Valamennyi termék forgalomba hozatala az MSZ EN 13242:2002+A1:2008 „Kőanyaghalmazok műtárgyakban és útépítésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz” című termékszabvány alapján 4 módozat szerint történik. Emellett a termékeink megfelelnek az e-ÚT 06.03.52 (ÚT 2-3.207:2007) „Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú rétegei. Tervezési előírások.” követelményeinek.

Az általunk gyártott burkolati alaprétegként alkalmazható termékek együttes jellemzője az állandó minőség, folyamatos rendelkezésre állás, jó bedolgozhatóság. Ezekre az alapokra nyugodtan építhet.

Aszfalt és Beton

Aszfalt és beton adalékanyagokat több üzemünkben is gyártunk. A termékek forgalomba hozatalát az MSZ EN 13043:2003 „Kőanyaghalmazok(adalékanyagok) utak, repülőterek és más közforgalmú területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonatokhoz” című, továbbá MSZ EN 12620:2002+A1:2008 „Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz” című előírások szerint 2+-os módozat szerint történik.

A hazai követelményrendszerhez igazodva termékeink az e-ÚT05.01.12 (ÚT 2-3.601-1:2008) „Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok. 1. rész. Kőanyaghalmazok utak, repülőterek és más közforgalmi területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonataihoz”, valamint e-ÚT05.01.14. (ÚT 2-3.601-2:2009) „Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok 2. rész.Zúzott kőanyaghalmazok út-, pálya- és hídbetonokhoz” című előírások követelményeit is kielégítik. Ezek a termékeink KZ és NZ minőségben a teljes termékpalettát lefedve rendelkezésre állnak.

Vasútépítés

Vasútépítési termékeink a vasúti ágyazati, valamint kiegészítő szemcsés rétegekre terjednek ki. 32/50-es és 32/63-as szemszerkezetű termékeinket az MSZ EN 13450:2003 „Kőanyaghalmazok vasúti ágyazathoz” című termékszabvány alapján 2+ módozat szerint történik. A termékszabvány előírásai mellett a MÁV vonatkozó utasításaiban foglalt minőségi kritériumokat is kielégítik termékeink. Vasúti zúzottkövet több üzemünkben is gyártunk. Részletekért forduljon hozzánk bizalommal.

A MÁV D.11. utasítása alapján megjelent SZK termékek üzemi kiszolgálása érdekében folyamatosan teszünk lépéseket. Ezeket a termékeket (SZK1, SZK2, stb.) az MSZ EN 13242:2002+A1:2008 „Kőanyaghalmazok műtárgyakban és útépítésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz” című termékszabvány alapján 4 módozat szerint hozzuk forgalomba, előállítás (keverés) során igazodva a MÁV utasításának összetételi és minőségi követelményeihez. A keverékek üzemi előállításával a hazai vasútépítés teljes zúzottkőigényének kielégítése megoldott üzemeinkben.

Vízépítés

Vízépítési kövek esetén az MSZ EN 13383-1:2003 „Vízépítési terméskő. Műszaki előírás” című termékszabványt tekintjük irányadónak. Vízépítési terméskő igény esetén igazodunk a piaci igényekhez, így üzemeinkben a durva vízépítési terméskő (CP) és könnyű vízépítési terméskő (LM) előállítását is vállaljuk. Ezeket a termékeket 4 módozat szerint gyártjuk és forgalmazzuk. Az adott üzemeinkben előállítható frakciókról/termékekről érdeklődjön elérhetőségeinken. A termékszabvány keretei között igyekszünk megtalálni az igények kielégítésének lehetőségeit.

Mobil üzemek / Bontási anyag átvétel

Cégünk mobil törőkkel és osztályozókkal is rendelkezik, amelyek megrendelés esetén külső munkaterületen is teljesítenek szolgálatot, továbbá Tarcal Üzemben bontási anyag átvátelét is vállalja.

A Mobil Üzem technológiájával kapcsolatban kérjük keresse Béres Dezső üzemvezető kollégánkat a +36 (30) 548-9358-as telefonszámon, vagy a beres.dezso@colas.hu e-mai címen.

Bontási anyag átvételi árjegyzék

Mobil üzemeink technikai adatai

Riolittufa a kerámiagyártásban

Hazánk legnagyobb kerámiaipari cége az 1980-as évektől alapozza technológiáját a riolittufa őrleményünkre. Felismerte az ásványban rejlő lehetőségeket, mely segítségével jelentős mértékben vissza tudja szorítani költségeit. Hat évtizedes tapasztalat áll a Zalakerámia Zrt. háta mögött az iparágban, melynek konklúziójaként döntött termékünk mellett.

Az agyagfelhasználást 25-30%-kal képes a gyártás csökkenteni, és helyettesíteni riolittufával. Az árkülönbség nem elhanyagolható a két anyag között, a riolittufa javára. Az itt nyert pénzügyi előnyt tovább tudja fokozni az őrleményünk azzal, hogy az égetési hőmérséklet csökkenthetővé válik a riolittufa szerkezetének köszönhetően. Ennek következtében kisebb energia felhasználás válik lehetővé, mely alacsonyabb költségeket is jelent a gyártósor kímélése mellett.

Riolittufa a mezőgazdaságban

1986-ban az Észak Magyarországi Kőbánya Vállalat megbízást adott a Debreceni Agrártudományi Egyetem (DATE) részére a riolittufa mezőgazdasági felhasználásának kutatására. Ezt legnagyobb részben Dr. Köhler Mihály egyetemi tanár végezte, mint felelős főmunkatárs, aki országos szaktekintélye a témának.

Az intézet tizenkét kutató intézettel és több nagy- és kisüzemmel együttműködve végzett kísérleteinek eredményei alapján, a riolittufa 1993-ban a Földművelésügyi Minisztériumtól engedélyt kapott üveg és fólia alatti hajtatáshoz, szántóföldi és kertészeti kultúrákhoz, ültetvényekhez, gyepekhez, szőlő és faiskolákhoz, továbbá termesztő közegekhez történő alkalmazására.

A hazai mezőgazdaságot 1988. óta minden ágazatban a leépülés jellemzi. Különösen kirívó az állatállomány csökkenése, és emiatt a trágyatermelés visszaesése. Az utóbbiak indokolják, hogy a tápanyag-gazdálkodásban előtérbe kerüljenek a természetes ásványi anyagok, melyek makro-, mikro és nyomelemekben gazdagok. Ezek a talaj és a növények számára nélkülözhetetlenek, melyekre az egészségesés, teljes értékű élelmiszerek előállításában nagy szükség van.

A riolittufa őrleményt 0/5 és 0/12 mm szemcseméretben az alábbi fizikai kategóriájú talajokon, a következő módon lehet eredményesen alkalmazni:

  • homoktalajon 0/5 mm szemcseméretben, 2-3 kg/m2 mennyiségben;
  • vályogtalajon 0/5 mm szemcseméretben, 0,5-1 kg/m2 mennyiségben;
  • agyagtalajon 0/5 és 0/12 mm szemcseméretben, 2kg/m2 mennyiségben;
  • valamint ültetvénytelepítéseknél az ültető gödörnagyságától függően 5-15 kg mennyiségben használható eredményesen a vegetáció.

A várható előnyök közt szerepel a talaj fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak javulása, valamint a makro-, mikro- és nyomelemek biztosítása. Remek vízmegkötő és szellőztető képessége révén költséghatékony az öntözés és a földforgatás szempontjából is. A kezelés következtében nem szükség a műtrágya használata, csak 4-5 évenként a szerves trágya pótlása, ami mellett a riolittufa tartamhatása 8-10 év is lehet. A talaj művelése tavasszal korábban kezdődhet meg, valamint a kötött talajok szerkezete könnyebbé válik, amely következtében energia megtakarítással is jár az alkalmazása.

Az állattartás során a bűz- és fertőzésmentes környezet kialakítása biztosított, mivel a riolittufa köti a biogéngázokat. Ennek tükrében Dr. Köhler és csapata méltán nevezi a komposztot a jövő szerves trágyájának! Az általuk kidolgozott komposztálási eljárás növeli a szerves trágya nitrogén értékét és csökkenti a technológia költségeit. Az utóbbi eredményeként részben növelhető lenne az állatállomány csökkenése miatt kieső istállótrágya mennyisége.

A DATE mellett 2011-ben Dr. Szabó Béla PhD, a Nyíregyházi Főiskola Agrártudományi Tanszék adjunktusának vezetésével is folytak kutatások. Több tíz oldalas beszámolójukban összefoglalták a riolittufa kukoricára, meggyre, és energiafűzre gyakorolt jótékony hatását. A kukorica szántóterületeken tapasztalt eredményeket a tanulmány következő bekezdése szemlélteti a legszignifikánsabban:

„A riolittufa vízgazdálkodást javító, és kálium tartalmat növelő hatása 0,75 t/ha-os termésmennyiség növekedést eredményezett. A riolittufás kezelés az alacsonyabb tápanyag tartalmú, gyengébb minőségű talajon annak ellenére is jelentős, több mint 2 t/ha termésnövekedést eredményezett úgy, hogy a tápanyagellátás a műtrágyázásnak köszönhetően bőséges volt.”

A riolittufa továbbá alkalmas a házi szennyvíz kezelésére és újrahasznosítására is, ahol a kiülepített szilárd részt 0/5 mm szemcseméretű őrleménnyel kell adagolni. A híg fázis szűrésénél 20/100 mm méretű, vagy szükség esetén 5/12 mm méretű szűrőtöltet alkalmazásával érhető el a kellő eredmény. A kiülepítés után a szűrt híg fázist az épület közelében lévő kertbe vagy egyéb művelési területre felszín alatti drén vezetéken juttathatjuk el, mely esetében a drénárkot 5/12mm szemcseméretű őrleménnyel szűrőzzük. Ez az eljárás alkalmas állattenyésztő telepek, élelmiszer feldolgozók szennyvízének és a hígtrágyának a kezelésére.

A termékeink rendelkezésre állásáról Tamás András kereskedő kollégánk tud bővebb felvilágosítást adni Önnke a +36 70 524 3774-es telefonszámon, vagy fogadja levelét az andras.tamas@colas.hu e-mail címen.

NÉBIH forgalmazási és felhasználási engedélye

NÉBIH Öko-lista felvétel

Nyíregyházi Egyetem Kutatási eredményei

Riolittufa Összefoglaló

Agrárágazat cikk

Colas Hungária