Nemzetközi környezetvédelmi konferencia Lyonban Colas Hungária
&#x;&#x;
Hírek
Nemzetközi környezetvédelmi konferencia Lyonban

2016. 05. 30..

A Colas SA május 25-26-án tartotta a kétévente megrendezett nemzetközi környezetvédelmi konferenciáját Lyonban, melyen idén közel százan vettek részt. Észak-Amerikától egészen Ausztráliáig rengeteg állam képviseltette magát: az eseményen többnyire az a Colas-országok környezetvédelmi vezetői voltak jelen, de a vendégek között megtalálhatók voltak a Colas nemzetközi igazgatótanácsának egyes vezetői is.

A konferencián idén kiemelt téma volt az ipari telephelyek környezeti kockázatainak megismerése és kezelése, valamint az állandó telephelyekhez, elsősorban bányáinkhoz kapcsolódó biodiverzitás-védelmi intézkedések. Míg az előbbi területen rövid- és középtávon is számos feladatunk van itthon, addig az utóbbi területen a magyarországi Colas cégcsoport nemzetközi szinten is egyedülálló eredményekkel büszkélkedhet: a Colas Északkő bányáiban jelenleg is zajló példa nélküli uhu-monitoringról egy rövid prezentáció keretében Bellaagh Mátyás számolt be a meghívottaknak.

Henri Molleron, a Colas SA környezetvédelemért és fenntartható fejlődésért felelős igazgatója arra hívta fel a figyelmünket, hogy ipari tevékenységünket úgy kell végeznünk, hogy az sem a jelenben sem a jövőben ne jelentsen tartós környezetterhelést, visszamaradó szennyeződéseket. A szennyezésmentes működésen túl további cél, hogy bányaüzemeinket úgy alakítsuk ki és működtessük, hogy azok a környező ökoszisztémákba minél jobban illeszkedjenek. Bezárásukat követően azt is lehetővé kell tennünk, hogy a területen újra kialakulhasson az eredeti vagy azt megközelítő élővilág.

A környezettudatos és költséghatékony működés kapcsán követendő példaként említették azokat az európai leányvállalatokat, akik az egyszerűbb energiairányítási tanúsítvány megszerzése helyett elvégeztették az EU által ajánlásban megfogalmazott részletes energetikai felülvizsgálatokat, s ennek eredményeit felhasználva alakították ki irányítási rendszerüket.

A környezet- és munkavédelem, illetve a kutatásfejlesztés határterületeként szó esett a zöld-vegyiparról is, amelynek egyik, Colas által is támogatott szegmense a növényi alapú kötőanyagok alkalmazása az aszfaltgyártás során. A konferencián bemutatkozott egy igazi különlegesség is, a Colas által fejlesztett WattWay, azaz a napenergia gyűjtésére alkalmas útburkolat, amely a jövő egyik alternatív energiatermelő építőköve lehet.

Automatikus vázlat 356
Colas Hungária