Védett növény áttelepítése az M85-ös gyorsforgalmi út építésén - Colas Közlekedésépítő
&#x;&#x;
Hírek
Védett növény áttelepítése az M85-ös gyorsforgalmi út építésén

2013. 09. 16..

A Colas Hungária Zrt. és a Colas Út Zrt. kivitelezésében megkezdődtek az M85 gyorsforgalmi út 13+800-20+800 km közötti szakaszának kivitelezéséi munkálatai. A munkák előkészítési részéként több természetvédelmi feladat is felmerült, így a nyomvonallal érintett Natura 2000 területen szükséges fakivágás és a védett növény – a kisfészkű aszat – megmentése értekében szükséges áttelepítés.

A védett növények áttelepítése és az érintett Natura 2000 területen található fák kivágása környezetvédelmi hatósági engedély birtokában végezhető. Az engedélyezési eljárást 2013. szeptemberben indította el a társaság.

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a kivitelezés megkezdése előtt a természetvédelmi kezelővel, a Fertő-Hanság Nemzeti Park illetékeseivel egyeztettünk az érintett természetvédelmi értékek védelme érdekében. A természetvédelmi kezelővel történő megbeszélés során helyszíni bejárást is végeztünk az érintett területen, ahol megállapítottuk, hogy a Dör település közigazgatási területéhez tartozó nyomvonalrészen a védett kisfészkű aszat él. Ezután a Fertő-Hanság Nemzeti Parkkal kötött szerződés alapján – a természetőr segítségével megállapítottuk, hogy milyen egyedszámban él a területen az áttelepítésre váró növény.

A korábbi információk egészen kevés növény jelenlétéről szóltak, ehhez képest jelentős állományt mértünk fel az egyes növénycsoportok EOV koordinátáinak feltérképezésével. A felmérés eredményeként több mint 270 tő védett növény áttelepítését kezdtük engedélyeztetni az illetékes Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél. A munkakezdés első fázisában a több mint három hónapos engedélyezési eljárást sikerült lerövidíteni – a hiánypótlással együtt – alig több, mint másfél hónapra, köszönhetően a Fertő-Hanság Nemzeti Park kollégáival kialakított hatékony kommunikációnak.

A természetvédelmi engedély az áttelepítésre rendelkezésre áll, november közepén indultak a mentési munkáltok. Az engedély előírásai alapján – az építésvezető gondos felügyelete mellett – a munkába a szakfelügyeletet ellátó koordinálóként bevonjuk a természetvédelmi kezelőt.

A mentési munka jelentősége azért is fontos, mert a kisfészkű aszat bennszülött fajunk, mely természetes állapotában csak nálunk, a Pannon flóratartományban él. Előfordul a Visegrádi-, Budai-, Zempléni-hegységben, Sopron környékén, de főleg a Kiskunság területén található. Természetvédelmi jelentősége, hogy Natura 2000 közösségi jelentőségű faj, eszmei értéke 5.000 Ft/tő. A mentés végeztével dokumentáció készül, mely egy későbbi felméréssel az áttelepítés eredményét dokumentálja.

Automatikus vázlat 80

Kapcsolódó projektek

Colas Hungária