Pályázatok - Colas Technológia

Pályázatok

Kedvezményezett neve: Colas Hungária Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Projekt címe: „Aszfaltkeverék felületi jellemzőinek felhasználás-orientált (közlekedésbiztonsági, környezetbe illeszkedési és zajcsökkentési szempontú) fejlesztése és optimalizálása a Colas Hungária Zrt.-nél”

A támogatás összege: 109 654 260, – Ft

A támogatás mértéke: 44,55822%

A Projekt tartalmának bemutatása:

A kutatási projekt célja olyan, a hagyományostól eltérő aszfaltkeverék felhasználás-orientált fejlesztése volt, amely képes lehetőleg minél több igényt kielégíteni az alábbiak közül:
• csökkenti a zajterhelést,
• közlekedésbiztonsági funkcióval bír,
• esztétikus, illetve környezetbe illeszkedő.

Ehhez kapcsolódóan a projekt része volt egy olyan döntéssegítő folyamatábra kidolgozása, amely a megbízók, tervezők számára nyújt segítséget az adott tervezési feladatra optimális megoldást kínáló, a kutatás során vizsgált keverék kiválasztásában.
A kutatás során olyan, a közutak közelében az élettani hatásokat befolyásoló, a közlekedési zaj mértékének csökkentését elősegítő alacsony zajszintű aszfaltkeverék fejlesztése zajlott, amely hangelnyelő képességét laboratóriumi körülmények között impedancia csöves vizsgálatokkal optimalizáltuk. Ez lehetővé tette többféle potenciális alapanyagtípus és keverékösszetétel zajcsökkentő képességének mérését. Az így fejlesztett aszfaltkeverék-összetétellel kísérleti szakasz valósult meg, amelyen igazolta a laboratóriumi mérések eredményét és kedvezőbb üzemeltetési jellemzőkkel bír az ilyen funkcióval bíró hagyományos burkolatokhoz képest.
A közlekedésbiztonsági szempontú vagy hőszigetek kialakulása megelőzésére alkalmazható aszfaltkeverékek vizsgálatával olyan termékek vizsgálatát folytattuk, amelyek elsődleges felhasználási jellemzői mellett másodlagos paraméterként esztétikusak vagy figyelemfelkeltő tulajdonságokkal is rendelkeztek.

A Projekt befejezési dátuma: 2023.12.31.

Projekt azonosító száma: 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00456

Sajtóközlemény

* * *

 

Projekt neve: Hosszabb élettartamú aszfaltkeverék típusok kifejlesztése, speciális adalékanyag hozzákeverésével a Colas Hungária Zrt.-nél

Projekt leírása:

A Colas Hungária Zrt. a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a Vállalatok K+F tevékenységének támogatása (KFI_16) pályázati program keretében 88,12 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A kutatás célja a jelenleg ismert és használt aszfaltkeverékeknél hosszabb élettartamú aszfaltkeverék típusok kifejlesztése speciális adalékanyag hozzákeverésével.

A Colas Hungária Zrt. a fejlesztés során laboratóriumi kísérleteket végez az optimális keverék összetételek meghatározásával, majd próbakeverésekkel véglegesíti a keverékeket, végül próbaszakasz építésével igazolja a keverék használhatóságát és finomítja a beépítés technológiai lépéseit. A kutatás témája jól illeszkedik a nemzetközi trendekbe, ahol a cél a 20-30 év közötti élettartamú aszfalt burkolatok építése, az ezekhez szükséges aszfaltkeverékek kifejlesztése. A kutatás nem csak a laboreredményekre fókuszál, hanem arra is, hogy a gyártástechnológiába hogyan lehet beilleszteni a mészhidrát adagolását úgy, hogy az gazdaságilag is megvalósítható legyen. Cél, hogy a gyártástechnológiát olyan irányba fejlesszük, amihez nem kell új, nagy értékű beruházást végrehajtani.

A Colas Hungária Zrt. fejlesztése közvetlenül kapcsolódik a Fenntartható környezet, a Befogadó és Fenntartható társadalom, Élhető környezet ágazati prioritásokhoz. A célkitűzés szolgálja a környezetvédelem követelményeit és elvárásait, valamint a fenntartható fejlődés és a fenntartható építés célkitűzéseit is.

A fejlesztés Pest megyében valósul meg. A fejlesztés eredménye egyesíti az építőipar és a különleges és korszerű anyagtechnológiák területét. A kutatás célja a 20-30 év közötti élettartamú aszfalt burkolatok építése, az ezekhez szükséges keverékek kifejlesztése.

Kedvezményezett: Colas Hungária Építőipari Zrt., 1113 Budapest, Bocskai út 73.

Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

Sajtóközlemény

http://nkfih.gov.hu/

* * *

Projekt neve: Energiatakarékos útépítési technológiák bevezetése a COLAS-HUNGÁRIA Zrt.-nél

Projekt leírása:

A Technológiai Igazgatóság 25 millió forint támogatási összeg elnyerésével egy 100 milliós kutatás-fejlesztési projektet valósít meg.

A COLAS-HUNGÁRIA Technológiai Igazgatósága a Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) részeként a Közép-Magyarországi Operatív Program KMOP-2009-1.1.4 jelű Vállalati innováció támogatása c. pályázati kiírásra nyújtott be pályázatot. A ROP Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte az „Energiatakarékos útépítési technológiák bevezetése a COLAS-HUNGÁRIA Zrt-nél” című pályázatot, amely egy 2 éves K+F programot valósít meg. A támogatott tevékenység: aszfalt-technológiai termékek, eljárások és szolgáltatások kísérleti fejlesztése, gyártása és tesztelése, valamint az új/továbbfejlesztett termék, technológia, szolgáltatás piacon történő megjelenését szolgáló marketing (konferencia, PR).

Legfontosabb célkitűzésünk az energiafogyasztás és a CO2 emisszió csökkentése. A hazai és nemzetközi (európai) gyakorlatban használatos hőmérséklet és CO2 emisszió csökkentési céllal adalékolt aszfaltkeverékek műszaki paramétereinek összehasonlítása után értékeljük a különböző technológiákat. Az eredmények ismeretében már a tervezési fázisban pontosan ki tudjuk választani, hogy mely típusú aszfaltkeverékhez milyen típusú modifikáció alkalmazható és mekkora hőmérséklet- / energia-költség – csökkentés érhető el nagy forgalmi terhelésű városi útpályákon, autópályákon, országos közutakon, illetve a kisebb terhelésű önkormányzati szakaszokon. A támogatás ösztönző hatására átfogó az kutatási terv alapján lehetőség nyílik az energiatakarékos aszfaltkeverékek fejlesztésére, konferenciákon és szaklapokban a technológia széleskörű megismertetésére.

Kedvezményezett:

COLAS-HUNGÁRIA Építőipari Zrt., 1033 Budapest Kórház u. 6-12.

Technológiai Igazgatóság – Központi Laboratórium, 1032 Budapest, Bécsi út 174/c.

Irányító hatóság:

Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

http://www.nfu.hu/gazdasagfejlesztesi_programok_iranyito_hatosaga

Közreműködő szervezet:

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 1139 Budapest, Váci út 81-83.

www.magzrt.hu

Colas Hungária