Rólunk

A Colas csoport vállalati filozófiájában kiemelt szerepe van a minőségnek, ezért fontos, hogy a kivitelezői munkavégzés mellett a minőségellenőrző vizsgálatok, a technológiai tervezés és a mérnöki tevékenységek szakszerűen, a mindenkori előírásoknak és stratégiai célkitűzéseknek megfelelően történjenek. A cégcsoport szintű feladatok technológiai koordinációja és egységes, költség-hatékony megvalósítása olyan kihívást jelentenek, amelyet csak a szükséges erőforrások biztosításával, a technológiai szervezet és egy központi laboratórium működtetésével lehet elérni.

A Colas csoport egésze szempontjából döntő, hogy Magyarország az új technológiákra nyitott, a minőségi munkavégzést megkövetelő piac legyen, ahol versenyelőnyként jelentkezhet a cégcsoport világszinten jelenlevő technológiáinak magyarországi alkalmazása és adaptálása által biztosított relatív technológiai értéktöbblet. A Technológiai igazgatóság kiemelt feladata a minőségvizsgálati- és technológia-transzfer és szaktanácsadás cégcsoport szintű megvalósítása és koordinációja.

A Colas magyar technológiai és laboratóriumi szervezetei 2011 második felétől – a Colas Északkő Kft. laboratóriumainak kivételével – a Colas Hungária Technológia Igazgatóságának szervezeti keretei között végzik tevékenységüket.

Az elmúlt években Magyarországon a Colas neve összeforrt a minőséggel, a környezetvédelemmel és az innovációval. Arra törekszünk, hogy költségeinket minimalizálva, igazodva a gazdasági környezethez, a minőség javításával és az új technológiák szélesebb körű felhasználásával a Colas a továbbiakban is megőrizze, illetve javítsa a hazai építőiparban betöltött szerepét. E célok eléréséhez biztosítékot jelentenek azok a kiváló kollégák, akik jelenleg a Colas Technológiai Igazgatóságának munkatársai.

Kutatási célok 

A Technológiai Igazgatóság folyamatosan keresi a magasabb szintű követelmények megvalósításának technológiai lehetőségeit az útépítés különböző területein. Az állami autópálya- és közúthálózat-fejlesztési feladatok, illetve az európai uniós piacon elfoglalt helyünk kiélezik a versenyt a hazai kivitelező vállalkozások között. Egyre nagyobb jelentőségű tényező a magyar állami költségvetés szűkös helyzete is, amiből az alábbiak következnek:

1. Az országos közúthálózat kritikus helyzetben van (különösen a felületi egyenetlenség, nyomvályúk, teherbírás, burkolat-érdesség szempontjából).

2. Az anyagi források szűkössége visszavetette a technológiai fejlesztéseket. Alaposabb megoldások helyett látszatmegoldások választása terjedt el (pl. felületi bevonat vagy kopóréteg építés olyan esetekben, ahol komplex útpályaszerkezet-építés lenne szükséges).

3. A jövőben nagyobb teret kell kapnia a kivitelezői technológiai tervezésnek, az alternatív útpályaszerkezeti megoldások ajánlati benyújtásának, és a fenntartási költségek csökkentésének, a vállalkozó nagyobb felelősségvállalása révén.

4. A közlekedési infrastruktúrahálózat újabb elemeinek kiépítése és a meglevő közúthálózat üzemeltetési-fenntartási feladatai kiemelik a technológiai tervezés jelentőségét és szükségességét.

5. A forgalom ugrásszerű növekedése mellett főútjainkat meg kell erősíteni a 11,5 tonnás tengelyterhelés kiszolgálásához, ezért különösen időszerű az alkalmazott aszfaltkeverékek további fejlesztése, valamint a pályaszerkezetek egyedi tervezésének széles körű gyakorlati lehetősége.

Fontos, hogy Magyarország az új technológiákra nyitott, a minőségi munkavégzést megkövetelő piac legyen, hogy már az állami tenderkiírások is lehetőséget adjanak a különféle építési technológiákra, alternatív útpályaszerkezetekre történő ajánlattételre.

A hazai aszfalttervezési és minősítési gyakorlat részletes bemutatása nélkül is érzékelhető a pályaszerkezet-tervezési előírásokkal kapcsolatos probléma, hogy a pályaszerkezetek igen széles forgalmi kategóriákra vonatkoztatva vannak megadva (egy kategória határpontjai között háromszoros különbség is látható), így a tönkrement pályaszerkezetek mellett feleslegesen túlméretezett szerkezeteket is találunk.

A tapasztalatok szerint a nagyobb teljesítőképességű aszfaltok és magasabb árú technológiák mégis gazdaságos megoldásnak bizonyulnak, különösen, ha az életciklus-költségek teljes összegét vizsgáljuk. Célunk, hogy az aszfalttechnológiai és méréstechnikai fejlesztések eredményeinek minél szélesebb körű felhasználásával javítsuk a hazai utak állapotát, lassítsuk az útburkolatok tönkremeneteli folyamatát, ezáltal lehetőséget teremtsünk a források hatékonyabb felhasználásához.

A Technológiai Igazgatóság kiemelt jelentőségű feladata az innováció és a vonatkozó kutatás-fejlesztés, amelyet a hazai egyetemekkel és kutatóintézetekkel történő együttműködésen, közös K+F projektek megvalósításán és pályázatok benyújtásán keresztül végez.

Saját kutatás-fejlesztési tevékenységünket a Colas anyavállalat CST központi laboratóriumával együttműködve végzzük, amelynek során a nemzetközi és francia gyakorlatban bizonyított termékek és innovációk lehetséges magyarországi adaptációit igyekszünk megvalósítani.

Termékfejlesztés és új technológiák

Az innovációs tevékenység egyik fő irányát az új termékekkel kapcsolatos fejlesztések határozzák meg. A fejlesztések elsősorban az aszfaltkeverékek területét fogják át.

Több Franciaországban bejáratott aszfaltkeverék magyar körülményekre történő adaptációját végeztük el. Ilyen aszfaltkeverék a COLBASE nagy-modulusú alap-, kötőréteg; a BETOFLEX nagy-modulusú kötő-, kopóréteg; a RUFLEX kopóréteg keverék és a RUGOSOFT zajcsökkentő kopóréteg. Ezekből a keverékekből nemcsak kísérleti szakaszok épültek. Az M5 autópályán több 10 km hosszúságban találhatók szakaszok, melyek évek óta működnek forgalom alatt.

A cégcsoport elkötelezett a környezetvédelem vonatkozásában is. Intenzíven foglalkozik az alacsony hőmérsékleten keverhető és beépíthető aszfaltkeverékekkel (LT aszfaltok) és a bontott, mart aszfaltok meleg és hideg újrahasznosítási lehetőségeivel (VALORCOL technológia).

A Technológiai Igazgatóság laboratóriuma a hagyományos aszfaltvizsgáló berendezéseken kívül egy kiskerekes és egy nagykerekes keréknyomvizsgáló berendezéssel; egy két- és négypontos fárasztóberendezéssel, zsirátorral, Duriez berendezéssel, és a bitumenek reológiai vizsgálatához szükséges DSR berendezéssel is rendelkezik.

Partnereink

Pályázat

Projekt neve: Hosszabb élettartamú aszfaltkeverék típusok kifejlesztése, speciális adalékanyag hozzákeverésével a Colas Hungária Zrt.-nél

Projekt leírása:

A Colas Hungária Zrt. a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a Vállalatok K+F tevékenységének támogatása (KFI_16) pályázati program keretében 88,12 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A kutatás célja a jelenleg ismert és használt aszfaltkeverékeknél hosszabb élettartamú aszfaltkeverék típusok kifejlesztése speciális adalékanyag hozzákeverésével.

A Colas Hungária Zrt. a fejlesztés során laboratóriumi kísérleteket végez az optimális keverék összetételek meghatározásával, majd próbakeverésekkel véglegesíti a keverékeket, végül próbaszakasz építésével igazolja a keverék használhatóságát és finomítja a beépítés technológiai lépéseit. A kutatás témája jól illeszkedik a nemzetközi trendekbe, ahol a cél a 20-30 év közötti élettartamú aszfalt burkolatok építése, az ezekhez szükséges aszfaltkeverékek kifejlesztése. A kutatás nem csak a laboreredményekre fókuszál, hanem arra is, hogy a gyártástechnológiába hogyan lehet beilleszteni a mészhidrát adagolását úgy, hogy az gazdaságilag is megvalósítható legyen. Cél, hogy a gyártástechnológiát olyan irányba fejlesszük, amihez nem kell új, nagy értékű beruházást végrehajtani.

A Colas Hungária Zrt. fejlesztése közvetlenül kapcsolódik a Fenntartható környezet, a Befogadó és Fenntartható társadalom, Élhető környezet ágazati prioritásokhoz. A célkitűzés szolgálja a környezetvédelem követelményeit és elvárásait, valamint a fenntartható fejlődés és a fenntartható építés célkitűzéseit is.

A fejlesztés Pest megyében valósul meg. A fejlesztés eredménye egyesíti az építőipar és a különleges és korszerű anyagtechnológiák területét. A kutatás célja a 20-30 év közötti élettartamú aszfalt burkolatok építése, az ezekhez szükséges keverékek kifejlesztése.

Kedvezményezett: Colas Hungária Építőipari Zrt., 1113 Budapest, Bocskai út 73.

Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

Sajtóközlemény

http://nkfih.gov.hu/

* * *

Projekt neve: Energiatakarékos útépítési technológiák bevezetése a COLAS-HUNGÁRIA Zrt.-nél

Projekt leírása:

A Technológiai Igazgatóság 25 millió forint támogatási összeg elnyerésével egy 100 milliós kutatás-fejlesztési projektet valósít meg.

A COLAS-HUNGÁRIA Technológiai Igazgatósága a Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) részeként a Közép-Magyarországi Operatív Program KMOP-2009-1.1.4 jelű Vállalati innováció támogatása c. pályázati kiírásra nyújtott be pályázatot. A ROP Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte az „Energiatakarékos útépítési technológiák bevezetése a COLAS-HUNGÁRIA Zrt-nél” című pályázatot, amely egy 2 éves K+F programot valósít meg. A támogatott tevékenység: aszfalt-technológiai termékek, eljárások és szolgáltatások kísérleti fejlesztése, gyártása és tesztelése, valamint az új/továbbfejlesztett termék, technológia, szolgáltatás piacon történő megjelenését szolgáló marketing (konferencia, PR).

Legfontosabb célkitűzésünk az energiafogyasztás és a CO2 emisszió csökkentése. A hazai és nemzetközi (európai) gyakorlatban használatos hőmérséklet és CO2 emisszió csökkentési céllal adalékolt aszfaltkeverékek műszaki paramétereinek összehasonlítása után értékeljük a különböző technológiákat. Az eredmények ismeretében már a tervezési fázisban pontosan ki tudjuk választani, hogy mely típusú aszfaltkeverékhez milyen típusú modifikáció alkalmazható és mekkora hőmérséklet- / energia-költség – csökkentés érhető el nagy forgalmi terhelésű városi útpályákon, autópályákon, országos közutakon, illetve a kisebb terhelésű önkormányzati szakaszokon. A támogatás ösztönző hatására átfogó az kutatási terv alapján lehetőség nyílik az energiatakarékos aszfaltkeverékek fejlesztésére, konferenciákon és szaklapokban a technológia széleskörű megismertetésére.

Kedvezményezett:

COLAS-HUNGÁRIA Építőipari Zrt., 1033 Budapest Kórház u. 6-12.
Technológiai Igazgatóság – Központi Laboratórium, 1032 Budapest, Bécsi út 174/c.

Irányító hatóság:
Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága
http://www.nfu.hu/gazdasagfejlesztesi_programok_iranyito_hatosaga

Közreműködő szervezet:
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 1139 Budapest, Váci út 81-83.
www.magzrt.hu

Lezárult a hosszabb élettartamú aszfaltkeverék típusok kifejlesztésének pályázata
A technológia és az új típusú aszfaltkeverékek bevezetése esetén az eddigi felújítási gyakorlattal szemben kitolható az útfelújítások ciklusideje az eddigi 10-15 évről 20-30 évre.
Hosszabb élettartamú aszfaltkeverékek kifejlesztésére nyert támogatást a Technológiai Igazgatóság
A Colas Hungária Zrt. Technológiai Igazgatósága a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a "Vállalatok K+F tevékenységének támogatása" pályázati program keretében 88,12 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A kutatás célja a jelenleg ismert és használt aszfaltkeverékeknél hosszabb élettartamú aszfaltkeverék típusok kifejlesztése speciális adalékanyag hozzákeverésével.
Szoftver a környezettudatosabb útépítésért
A Colas Hungária nem csak a gyors és hatékony munkát helyezi előtérbe, a környezetet és a folyamatos fejlődést is kiemelten kezeli
Hírek

Cookie adatkezelési tájékoztató

A cookie-k segítenek szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Bővebben