Szerzői jogok Colas Hungária

Szerzői jogok

A Colas magyarországi csoportja a jelen honlap segítségével szeretné Önt megismertetni a vállalatcsoporttal, illetve annak egyes tagjaival. A közölt adatokat a teljesség, valósság és aktualitás szempontjából gondosan megvizsgáltuk és azokat folyamatosan aktualizáljuk. Ennek ellenére előfordulhatnak olyan adatok, információk, amelyek nem teljesen pontosak, vagy valamilyen szempontból aktualitásukat vesztették. Ezért mindenképpen kérjük, hogy a vállalat-csoport bármely tagját érintő adat tekintetében szíveskedjen közhiteles nyilvántartásokból tájékozódni, vagy hivatalosan tájékoztatást kérni. Miután a fentiek értelmében honlapunk kizárólag a tájékoztatás célját szolgálja, elzárkózunk mindennemű kárral kapcsolatos felelősségtől, melyek a honlapunk használatából, és az azon közölt információkból erednek.

A fenti felelősség-kizárás vonatkozik a honlapon lévő esetleges befektetői szempontból releváns információkra, melyek aktualitásáért, valósságáért és teljességéért nem vállalunk felelősséget. Az ebből a szempontból rendelkezésre bocsátott információk nem szolgálnak javaslatként, felkérésként a felhasználók részére a vállalatcsoportunk (ideértve a világszerte jelenlévő Colas csoport bármely tagját is) értékpapírjainak vásárlására, eladására, vagy egyéb jellegű kereskedelmére.

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a honlapon található dokumentumok, és az ahhoz felhasznált anyagok szerzői joga kizárólagosan a vállalatcsoportunk birtokában van, és a honlap használata senkinek semmilyen jogot nem ad azokkal kapcsolatban. A honlapon található anyagok információs célból vannak feltűntetve, annak egyéb jellegű, máshol történő felhasználása (például reklám célokra) nem megengedett, a felhasználáshoz vállalatunk írásbeli hozzájárulása szükséges.

Amennyiben az oldalon közvetlen, vagy közvetett módon idegen információkhoz juttatjuk (linkek), ezen információk tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

Colas Hungária