A Sió csatorna és nagyműtárgyainak munkálatai - Colas Alterra
&#x;&#x;
Hírek
A Sió csatorna és nagyműtárgyainak munkálatai

2024. 02. 15..

Az utolsó simításokat is elvégeztük a Balaton vízlevezető rendszerén, melynek során több duzzasztó és zsilip is megújult, ám a munkálatok korántsem merültek ki ennyiben.

A Colas Alterra és a Strabag konzorcium kivitelezésében megvalósuló kiemelt nagyberuházás célja Magyarország árvízi veszélyeztetettségének csökkentése, a szélsőséges árvizek káros hatásainak mérséklése, valamint a Sió csatorna vízlevezető képességének korszerűsítése és javítása a kor színvonalának megfelelő műtárgyak létrehozásával. 

 

A projektről általában 

  1. 2019. szeptember 19-én hatályba lépett a szerződésünk, mellyel kezdetét vette a Balaton levezető rendszerének korszerűsítése projekt, amely során nem csak a Siófok belterületén található Leeresztőzsilip és Hajózsilip, valamint a Balatonkiliti mederduzzasztó újult meg, hanem a Sió csatorna szinte teljes hosszán és a Bogyiszlón található zsilipnél is történtek beavatkozások. 

A műtárgyak alkalmasak a min. 100m3/s vízhozamok átbocsátására, a hajók átzsilipelésére, ezzel lehetővé téve a Balaton vízszintjének emelését, ezáltal növelve a tárhálózat kapacitását, ami a száraz évszakokban tartalékként szolgálhat. 

 

Balatonkiliti mederduzzasztó 

A Balatonkiliti mederduzzasztó műtárgy a régi műtárgynál lejjebb épült meg a 118+030 folyam kilométer szelvényben. A műtárgy két nyílással rendelkezik, amelyből a 8,0m-es nyílás a szabályozott vízeresztésért míg a 12,0m-es nyílás pedig a hajózásért felel. A leürített Sió csatorna miatt gyakorlatilag száraz körülmények között volt lehetőség a zsilip megépítésére.  

A mederduzzasztó mintegy 2400 m3 beton felhasználásával épült, a nyílások acélszerkezetű elzárások billenőtáblás kialakításúak.  

Az új műtárgy kivitelezését követően megkezdődött a régi zsilip bontása, amelynél először az acélszerkezetek bontását kezdtük meg. Ekkor derült fény arra, hogy a DRV DN300 nyomóvezetéke pont a műtárgynál keresztezi a Siót. Ezeknek a vezetékeknek a kiváltása után az alaplemezig bontottuk el a régi duzzasztót. 

 

Leeresztő- és hajózsilip 

A régi hajózsilip valamikor az 1941-1947. közötti időszakban épült, ezért időszerű volt már annak modernizációja. A hajózsilip célja a Balaton és a Sió csatorna közötti átjárhatóság biztosítása.  

Ahogy a Balatonkiliti műtárgy esetében, úgy itt is a szádlemezes munkatér határolással kezdődött a kivitelezés. A Balaton közelsége, illetve a folyamatos talajvíz beszivárgások miatt nyíltvíztartással kellett biztosítani a munkaterületet. Az építkezéshez nagyjából 7500m3 szerkezeti beton került felhasználásra. A főelzárást a felvízen egy támkapu, míg az alvízen egy acélszerkezetű szegmenstábla biztosítja. Ezek szélessége mindkét esetben 12m.  A műtárgy 2023 júliusában átesett az első valós próbatételén, hiszen 2023. július 3-án ezen keresztül érkezett meg a Balatonra a BAHART 2 db új katamaránja és 2 db új kompja. 

A leeresztőzsilip esetében is a munkálatok a szádlemezes munkatér elhatárolással és a nyíltvízi víztelenítés kiépítésével kezdődtek. A leeresztőzsilip üzemszerűen zárt állapotban lesz, ez biztosítja a Balaton állandó vízszintjét. Két darab 8 méter széles nyílásból áll, amelyek külön-külön is üzemeltethetőek, illetve karbantartásnál is lehetőség nyílik arra, hogy csak az egyik nyílás kerüljön lezárásra. A leeresztőzsilip kialakításához 1400m3 szerkezeti betonra volt szükség.  A műtárgy építése mellett egyidejűleg elbontottuk a régi zsilipet, illetve kialakítottuk a végleges mederállapotot. A műtárgy melletti térbeton és az azokhoz kapcsolódó előregyártott elemek elhelyezése után 2023. október 27-én a Balatonba levert szádlemezeket kezdtük el visszahúzni, így a műtárgy elnyerte végleges formáját. A leeresztőzsilip felvízénél alakítottuk ki azt az íves hidat, amely a gépjármű közlekedést teszi lehetővé a BAHART üzeme felé. 

Mindhárom műtárgy esetében az üzemeltetés az Üzemviteli- és kiszolgáló épületből történik. 

A műtárgyak a hozzájuk tartozó egyéb építési elemekkel – mint az útépítés -, valamint a környezetkialakítás a szerződéses véghatáridőre elkészültek. 

 

A Sió-csatorna rekonstrukciója

A nagyműtárgyak építése mellett a projekt részeként végeztük el a Sió csatorna rekonstrukcióját is. Ennek célja a meder vízáteresztőképességének javítása, hogy a víztömeg (akár 80 m3/s) biztonságosan is nagyvízi mederben tartható legyen, illetve a hajózás biztonságának növelése mellett a további rézsűmozgások megelőzése volt. 

A kotrási és depónia építési munkákat Siófoktól egészen a Kapos torkolatig (120+854 fkm -79+477 fkm között) végeztük. A depóniák tetején egy mechanikai stabilizáció került kialakításra, ezzel biztosítva a KDTVIZIG részére, hogy az árvízvédelmi intézkedésekhez használt zsilipes műtárgyakat bármikor meg tudják közelíteni.  

Ezzel egyidejűleg Kölesden elvégeztük a Bal parti töltésáthelyezés első ütemének kivitelezését, illetve az ahhoz kapcsolódó mederkotrási munkálatokat. Ezt a beavatkozást a Sió ezen szakaszán az árvízvédelmi töltés vízoldali rézsűinek helyenkénti suvadása indokolta. Az első ütem 2021 novemberében készült el.  

Az időközben létrejött szerződésmódosítás alapján 2022 tavaszán hozzáfoghattunk a töltés áthelyezés 2. ütemének kivitelezéséhez. A kivitelezés megkezdését terület szerzési akadályok nehezítették. A kivitelezési munkákat 2022 végén fejeztük be.  

A töltésáthelyezés befejeztével megkezdődött a Vizes élőhelyek kialakítása 2022 végén – 2023 elején, azonban itt is problémák adódtak a területszerzési eljárásoknál. Az elhúzódó ügyek miatt szükségessé vált a 3. szerződés módosítás benyújtása is, amely a projekt véghatáridejét 2023. november 15-ére módosította, valamint a szükséges anyagi és műszaki tartalombéli változásokat is tartalmazta. Végül ez a munkarész 2023 októberében készült el teljes egészében. 

 

Szöveg: Harangozó Antal
Fotó: Regőczy László 

Colas Hungária