DRÉGELYPALÁNK-IPOLYHÍDVÉG: A DRÉGELYPALÁNKI HÍD - Colas Közlekedésépítő
&#x;&#x;
Hírek
DRÉGELYPALÁNK-IPOLYHÍDVÉG: A DRÉGELYPALÁNKI HÍD

2024. 02. 01..

Október végén forgalomba helyezték a magyar-szlovák határon átívelő hidat, melynek kivitelezése jó néhány meglepetést tartogatott a csapat számára.
A műszaki átadás-átvétel lezárása után (2023. szeptember 20.), október végére megtörtént a drégelypalánki híd forgalomba helyezése magyar oldalon, de nem mehetünk el szó nélkül az előzmények és a kivitelezési bonyodalmak mellett.

Előzmények

2021. július végén írták alá a hídprojekt szerződését, mely a szlovák-magyar partnerség jegyében fogja összekötni Drégelypalánkot és Ipolyhídvéget az Ipoly folyó felett. 

A projekt három részből áll, az I. rész az Ipoly folyó felett épülő két országot összekötő híd, a II. részben a magyar oldali útcsatlakozás és a III. rész a szlovák oldali útcsatlakozás kivitelezése volt, a párhuzamosan átadott ipolydamásdi hídhoz hasonlóan. 

A híd szerkezete viszont jelentősen eltér az ipolydamásdiétól, szintén egy nyílású, de egy alsópályás ívhíd, acél ív és merevítőtartóval, melyeket hálós kialakítású függesztőrudak kötnek össze. I szelvényű merevítő tartókat vasbeton pályalemez veszi körül, amely hosszirányban utófeszített. A hídszerkezet 2-2 db sarura került elhelyezésre. 

A híd teljes területe nemzeti tájvédelmi környezetben valósult meg.

Kivitelezés

A területelőkészítő munkák alatt kiderült, hogy a régi kőhíd maradványai ott vannak a szlovák és a magyar oldalon is, és a bemérések után egyértelművé vált, hogy a tervezett híd támaszai, a két hídfője, épp a régi kőhíd támaszaira esnek. A feltárási munkákban kiderült továbbá, hogy a támaszok 7 m mélységig le vannak alapozva, ebből következve a tervezett mélyalapozási munkákat, a cölöpözést nem tudjuk elkészíteni.  Természetesen ezek a pályázati kiírásban és a terveken nem szerepeltek, így ez volt az első igazi fordulópont a híd megvalósíthatóságában. 

Kivitelezői javaslatot tettünk az alapozás megoldására, mely szerint az új cölöpök a régi alapozás köré kerüljenek. Ezt a tervezők és a megrendelőink is elfogadták, majd az elkészült új alapozási tervek után megkezdődhetett a kivitelezés 2022 tavaszán. 

Az ipolydamásdi hídhoz hasonlóan, a drégelypaláki határhídnál is jelentős probléma volt a magyar és a szlovák kivitelezési határvonal. A kiviteli tervek és a tender hiányosan kezelte ezt a nagyon is fontos kérdést. Hosszas tárgyalások eredményeképp tudott csak megoldódni a probléma, mely nagyrészt azzal végződött, hogy számos többletmunkát kellett elvállalnunk a megvalósíthatóság érdekében. 

Ezt követően már rohamléptekkel haladtunk, hiszen a heti ütemtervet mindenképpen tartani kellett, hogy év végére elkészüljön az acél merevítőtartók és az íves főtartók beemelése, összehegesztése és az összefogó vasbeton pályalemez bebetonozása, mivel tartottunk az Ipoly hektikus vízállásától. 

Sajnálatos módon mégis ez lett a harmadik fordulópont a híd megvalósíthatóságában, ugyanis a félelmünk beigazolódott: 2023 telén és tavaszán is megmutatta magát az Ipoly folyó igazi arca és ereje, hatalmas áradással állította szembe a kivitelezést. Hetekre le kellett állnunk, a hidat meg sem tudtuk közelíteni. A magyar oldalon 200 méternyi víztömeg választott el a hídtól.

Az árvíz levonulása és a hordalék eltakarítása után ismét feszes tempóban kellett folytatnunk a kivitelezést, hogy a hídhoz tartozó járda és kiemelt szegély építési feladatait, majd a befejező munkákat, vízépítési feladatokat őszig befejezzük. Ebben, ha nem is fordulópont, de jelentős nehezítő körülmény volt a cégen belüli átszerveződés is, mely személycserékkel nehezítette a kivitelezés lefolytatását. Majd 2023 nyarán a megrendelőnk bejelentette, hogy előteljesítést vár el tőlünk és a kivitelezést 1-1,5 hónappal korábban kell befejeznünk. 

2023. október 28-a helyett, a már a bevezetőben említett 2023. szeptember 20-án megtörtént az előre hozott műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.

 

Colas Hungária