Elkészült az 1-es villamos meghosszabbítása - Colas Alterra
&#x;&#x;
Hírek
Elkészült az 1-es villamos meghosszabbítása

2015. 03. 24..

A budapesti 1-es villamos vonalának felújítására és meghosszabbítására a Kerepesi út és a Fehérvári út között kiírt közbeszerzést az A-HÍD Zrt. és a Colas Alterra Zrt. által alkotott S Villamos Konzorcium nyerte el 2013 októberében. A cégünk által kivitelezett munkarészek vágányépítésből (az ide tartozó peronok építésével), útépítésből (melyet alvállalkozásban a Colas Út Zrt. végzett), végleges forgalomtechnikából, a füves pálya öntözéséből és az áramátalakítók építéséből álltak. A projekt két fő részre, a második szakaszra (a Kerepesi út és Közvágóhíd megálló közötti pesti oldal) és a harmadik szakaszra (a Közvágóhídtól a Fehérvári út közötti budai oldal) tagolódott.

A pesti oldali második szakasz kevesebb feladatot jelentett számunkra, mivel itt útépítés, forgalomtechnika és három kis áramátalakító elektromos és építészeti felújítása volt a munkánk. Az útépítési munkák nagyrészt az újonnan kiépült peronok és csomópontok gyalogos átkelőinek és a gyalogos járdák felújításából és átépítéséből álltak. Ezen a szakaszon 2014. október 30-án zárult le a sikeres műszaki átadás-átvétel.

A budai oldali harmadik szakasz nagyobb kihívásokban bővelkedett, mivel itt a meglévő villamos vonal meghosszabbítását kellett megtervezni és megépíteni. A végrehajtás tervezésénél szerencsénk volt, mivel elődeink már a Rákóczi (Lágymányosi) híd építésekor számoltak az 1-es vonal meghosszabbításával a hídon és a budai oldalon egyaránt.

A budai oldalon is a fő munka a vágányépítés volt, melyet a konzorcium tagjai szintén megosztottak egymást közt. A nekünk jutott új szakasz a Szerémi – Hengermalom úton vezetett egészen a Fehérvári útig, ahol üzemi kapcsolat létesült a Fehérvári vonallal déli irányba. A teljes szakasz 3200 pályaméteréből és öt peronjából a Colas Alterra Zrt. közel 1400 pályaméter és három peron megépítését végezte. Többnyire 54E1 Vignol sínszálakat építettünk be, sínkörülöntéses vasbeton hosszgerenda felépítménnyel. A Szerémi és Hengermalom úton füves vágány épült kiépített öntöző rendszerrel és vízelvezető hálózattal. Ez a felépítmény biztosítja a gerendák között a megfelelő szélességű és mélységű helyet a füves pálya kialakítására. Az útátjárókban, mint Prielle Kornélia, Hauszmann Alajos, Nándorfejérvári és Soproni utcáknál aszfalt burkolatú átjárók készültek. A Szerémi – Hengermalom ívben vasbeton pályalemezen sínkörülöntéssel kétvezetősínes felépítmény készült GEO leerősítéssel, kiváltva az eredeti elgondolások szerinti előre gyártott betonpanelekkel épülő pályát. Mivel az ív ún. kissugarú ív, ezért a kerék és a sínfej súrlódásából adódó zajhatás és sínfej kopásának csökkentése érdekében mindkét irányban egy-egy automata sínkenő berendezést is beépítettünk. A Hengermalom úton hosszirányban a vágányzóna alatt lévő nagyátmérőjű gyűjtőcsatorna miatt a vágányzóna teljes szélességében teherelosztó lemez épült a hosszgerendával egybeépítve. Ez a kialakítás a Sopron utcai kettős vágánykapcsolatig tart, innen Ph sínes RAFS felépítményt építettünk a Fehérvári végállomás peron hosszában.

A budai oldalon az új vágányok építése miatt jelentősen fel kellett újítani és átépíteni az útpályát, ami átalakította a gyalogos és a kerékpáros közlekedést is. A Budapesti Közlekedési Központ folyamatosan változó igényeinek eleget téve kisebb sávzárásokkal és terelésekkel igyekeztünk folyamatos munkát végezni az útpálya építésénél. Az egységes burkolatfelület létrehozása miatt, a Rákóczi híd – Dombóvári út között a vágányzóna melletti egy-egy sáv, a Dombóvári – Prielle Kornélia szakaszon pedig a teljes pályaszélesség marása és újraaszfaltozása készült el közel 14 000 négyzetméteren. A nagyjából 20 000 négyzetméternyi további útszakasz teljes pályaszerkezetében szegélyekkel újjáépült a Fehérvári út csatlakozó részeivel együtt. A munka során megújult több mint 5 000 m2 felületű gyalogos járda és a járműveknek szánt parkolók, melyek elemes lapburkolatot kaptak. Átépült 900 m2 kerékpáros útvonal, ami hengerelt aszfalt burkolatot kapott, és 2 helyen 250 m2 felülettel bazalt beton buszmegálló létesült.

Automatikus vázlat 249

Kapcsolódó projektek

Colas Hungária