Ádánd szennyvízhálózat - Colas Alterra
Ádánd szennyvízhálózat
Ádánd község a Somogy megyében, a Sió völgyében, a Balaton kiemelt üdülőkörzetében található. A településen jelenleg a keletkező kommunális szennyvíz elvezetése és tisztítása nem megoldott. Ennek érdekében az önkormányzat – KEOP finanszírozással – közbeszerzési pályázatot hirdetett a település szennyvízelvezetésének és szennyvíztisztításának megoldására, melyet az SZC Ádánd Konzorcium nyert el. Beruházás célja az, hogy a község szennyvízelvezetése korszerű módon, a környezet minimális terhelésével legyen megoldott.

A projektet 50-50 százalék részesedési arányban osztotta szét a Colas Alterra, és a konzorcium vezetője, a Szabadics Zrt. A projekt tartalmazza a tervezési és kivitelezési munkákat. Szerződéskötés a megrendelővel 2012. november 29-én megtörtént. A teljesítési határidő a szennyvíztelepi próbaüzem lezárásával együtt 2014. december 11.

A tervezett szennyvíztisztítás szakaszos betáplálású eleveniszapos technológia nitrifikációval denitrifikációval és részleges biológia-, és kiegészítő vegyszeres foszforeltávolítással, valamint a keletkező aerob úton stabilizált iszap víztelenítésével.

A szennyvíztisztító telep műszaki létesítményei egy nagyjából 42 x 21 méter nagyságú területen létesülnek. Részei a telepi átemelő, a tömbösített műtárgy, a pálcás iszapsűrítő műtárgy. A művelet végén a fertőtlenített és tisztított szennyvíz nyomóvezetéken keresztül jut el a befogadó Kis-Koppány patakba, majd a Sió csatornán keresztül a Dunába.

A hálózatépítés befejezését, az átemelők építését, gépészeti, villamos szerelését, és a burkolatok helyreállítását 2014 tavaszára ütemeztük. Az elkészült szakaszokon folyamatosan végezzük a csatornaminősítési vizsgálatokat. A szennyvíztelepen elkészültek a tereprendezési munkák, és megkezdődött a tömbösített műtárgy alaplemezének vasszerelése, betonozása.

Starting date: 29/11/2012Kezdés: 2012.11.29.

Completion date: 11/12/2014Befejezés: 2014.12.11.

Helyszín: Ádánd

Length: 14 650 fm gravitációs gerincvezeték / 4730 fm nyomóvezetékHossz: 14 650 fm gravitációs gerincvezeték / 4730 fm nyomóvezeték
Number of home connections: 855Házi bekötések száma: 855
Lifting: 4Átemelő: 4
Colas Hungária