Apc aluminium kohósalak lerakó VI. medence - Colas Alterra
Apc aluminium kohósalak lerakó VI. medence
A Salker Salakfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. Apc község külterületén 4,9 ha nagyságú földterületen üzemelteti alumínium salakpor-lerakóját. A II. osztályú veszélyes hulladéknak minősülô normál salak, sósalak és szûrôporok lerakására szolgáló műtárgysor és kiszolgáló létesítményeinek építési munkái 1992-ben kezdődtek. Ezt követően az igényeknek megfelelô ütemezésben megépültek az I–II–III. és IV. jelû tározórészek. Az ALTERRA Kft. kivitelezésében épül az 5-ös számú medence. A tervezett műtárgy vasbeton szögtámfalakkal határolt 4180 m2 területű, 40 800 m3 hasznos térfogatú, felül nyitott tározótér. A külső lehatárolást biztosító szögtámfal 11,2 m magas, változó vastagságú (30 cm–52 cm). A tározó szigetelt, határoló falai vízzáró betonból készülnek. A medence fenekére háromszor 20 cm vastagságban agyagszigetelés kerül rétegenkénti tömörítéssel. Az ásványi
szigetelő rétegre 2,5 mm HDPE anyagú műanyag szigetelôlemezt fektetünk. Ezután 30 cm vastagságban kontrollszivárgó épül homokos
kavicsból, majd újra 2,5 mm HDPE lemezszigetelés készül. Az erre kerülô 30 cm vastagságú szivárgóréteg feladata a szigetelés védelme és a csapadékvíz elvezetése. A határoló falak 2 mm vastag HDPE lemezzel szigeteltek. Az így kialakított tározótérbe hordják az 1,70×1,70×2,0 m-es (Big-Bag) méretű műanyag zsákokban a veszélyes hulladékot. A feltöltés rétegesen történik, a zsákrétegek között agyag szigetelô és lefedô réteg kerül
elterítésre. A tározó megtelte után a terület rekultivációjára kerül sor.

Starting date: 01/02/2008Kezdés: 2008.02.01.

Completion date: 22/12/2008Befejezés: 2008.12.22.

Helyszín: Apc

Colas Hungária