Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) III/2: Éles sarok - Colas Alterra
Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) III/2: Éles sarok
A munka két részben valósul meg. Az első szakaszban nyílt árkos technológiával építünk 250 méter DN 400 KG-PVC SN8 anyagú szennyvízcsatornát a befogadó Fehér úti aknától az Albertirsai úti fogadóaknáig. A kivitelezés folyamán hét tisztítóaknát és egy mérőaknát építünk. A csatorna második szakasza microtunnelinges eljárással épül, összesen 120 méter DN/OD 550 sajtolható ÜPE csővel. A sajtolást innen két ütemben végezzük el, először az Albertirsai út felé 78 méteren, majd a Kolozsvári út irányába 42 méter hosszan. A microtunneling nem sokban tér el a metróépítésben is alkalmazott technológiától, csak kisebb átmérőben történik. A talaj fejtését itt is egy fúrópajzs végzi, miközben a folyamatos előrehaladást hidraulikus sajtók segítségével biztosítjuk.

A sajtolás végeztével megépítünk további három tisztítóaknát és a Kolozsvári utcai vízkormányzási műtárgyat. A műtárgy funkciója kettős: egyrészt vízosztási lehetőséget biztosít a 80/120-as beton főgyűjtőből, másrészt itt kerül elhelyezésre az általunk épített csatorna víztelenítését biztosító zsiliptolózár is. A nyílt árkos technológiával épülő szakaszon létesülő mérőaknában egy automata vízhozammérő kerül. Ennek segítségével vezérli az irányítástechnika a zsiliptolózárat.

Megrendelő: Budapest Főváros Önkormányzata

Starting date: 29/05/2014Kezdés: 2014.05.29.

Completion date: 05/11/2014Befejezés: 2014.11.05.

Helyszín: Budapest

Length: 250 m nyílt árok / 120 m sajtolásHossz: 250 m nyílt árok / 120 m sajtolás
Diameter: DN 400 KG-PVC SN8 / DN/OD 550Átmérő: DN 400 KG-PVC SN8 / DN/OD 550
Colas Hungária