Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep - Colas Alterra
Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep
A Degrémont S.A., az OTV France, a Hídépítő Rt., és cégünk elődje, az ALTERRA Kft. által alkotott konzorcium kivitelezésében épült új szennyvíztisztító telep megvalósítása magába foglalta az első és második, biológiai tisztítási fokozatot, valamint az iszapkezelést, a kapcsolódó tervezési, szerkezetépítési, gépészeti, elektromos és irányítástechnikai munkákat, 12 hónap próbaüzem lefolytatásával. A telep átlagos szárazidei kapacitása 300 000 m3/d.

A projekt főbb elemei:

 • Rács- és légfúvó gépház előülepítő blokkal:1 db
 • Zöldtetővel fedett eleveniszapos és utóülepítő műtárgyblokk:2 db
 • Villamos épület:2 db
 • Nyersiszap sűrítő medence:3 db
 • Biológiai és kémiai szagtalanító műtárgy:1 db
 • Vegyszertároló épület:1 db
 • Gáztartály:2 db
 • Gázfáklya:1 db
 • Gázmotor gépház és kazánház:1 db
 • Iszaprothasztó torony:3 db
 • Gépház és pasztörizáló:1 db
 • Iszapvíztelenítő és sűrítő épület:1 db
 • Iszapsiló és gépkocsi mosó épület:1 db
 • Rothasztott iszaptároló medence:1 db
 • Hídmérleg:1 db
 • Műhely és raktárépület:1 db
 • Adminisztrációs épület:1 db
 • Portaépület:1 db
 • Út- és térburkolás
 • Udvartéri vezetékek (ivóvíz, szenny- és csurgalékvíz elvezetés, átemelők, nyers szennyvízvezetékek, csapadékvizek, távfűtés, biogáz – gáz – szagelszívás vezetékei, iszapnyomócsövek, vízmérőaknák, vegyszerlefejtők)

Starting date: 27/01/2006Kezdés: 2006.01.27.

Completion date: 10/06/2010Befejezés: 2010.06.10.

Helyszín: Budapest

Colas Hungária