Miskolc biogáz üzem - Colas Alterra
Miskolc biogáz üzem
A biogáz üzem Miskolc és agglomerációja szennyvíziszapjának a hasznosítására jelent megoldást.

A cégünk vállalásában megvalósítandó főbb műtárgyak a rothasztó és rothasztó gépház, az iszap és hulladékfogadó állomás, valamint a kondenzvíz akna.

A 2 db rothasztó torony szerkezetépítése augusztus 30-án fejeződött be. Az egyenként 18 m átmérőjű tornyok 35 cm-es falvastagsággal készültek, az alapozásához tornyonként 125 db C1 TSDa típusú cölöp készült. A szerkezet utófeszített, a pászmák bebetonozottak. A torony falának magassága alaplemeztől a födémig 16 m. Egy teljes torony szerkezetépítéséhez felhasznált beton mennyisége 650 m3.

A két rothasztó torony közötti gépházból magasodik ki a lépcsőház, azonban a rothasztóktól független a „T”-alakú gépház, melynek alapozása szintén a tornyoknál már említett cölöpalapozás, itt 40 db készült. Felhasznált szerkezeti beton 200 m3.

Az iszap és hulladékfogadó állomás épített szerkezetét egy elsősorban térszín alatti, monolit vasbeton rekeszekből álló műtárgy képezi, melyet egy kis felépítmény egészít ki. A -4,4 m mély alapozási síkkal épített műtárgy befoglaló mérete 16,6 x 12,6 m.

Megrendelő: Biogas-Miskolc Kft.

Starting date: 20/06/2012Kezdés: 2012.06.20.

Completion date: 15/09/2014Befejezés: 2014.09.15.

Concrete: 650 +200 m3Beton: 650 +200 m3
Number of piles: 125 + 40Cölöpök száma: 125 + 40
Colas Hungária