Soproni és fertőrákosi szennyvíztisztító telepek fejlesztése - Colas Alterra
Soproni és fertőrákosi szennyvíztisztító telepek fejlesztése
A soproni szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítése folyamatos üzem fenntartása mellett a biológiai tisztítási fokozat szárazidei hidraulikai kapacitásának 15.000 m³/d-ról 21.000 m³/d kapacitásra történő növelésével történt. Az iszapkezelés és a stabilizált iszap komposztálását biogáz hasznosítással oldottuk meg. A projekt része volt a fertőrákosi szennyvíztisztító telep átalakítása előtisztítóvá és kiegyenlítő tározóvá, majd a részben előtisztított szennyvizek bevezetése a soproni szennyvíztisztító telepre.

Soproni szennyvíztisztító telep:

 • Víztisztító egységek:
  Rács, homokfogó, osztó létesítmény építése (párhuzamosan két egység)
  Záporvíz tározó építése
  Előülepítő építése
  Biológiai tisztító I. és Biológiai tisztító II. építése
  Utóülepítő I. és Utóülepítő II. építése uszadék elvevő aknával
  Uszadék és fölös eleveniszap elvételi tolózárakna építése
  Hypo adagoló és tároló tér építése
  Meglévő átemelő átalakítása MOBA csurgalékvíz átemelővé
  Fúvógépház építése
  Vas só oldat tároló építése
 • Iszapkezelő egységek:
  Fölösiszap sűrítő-, iszapvíztelenítő-, kazán és gázmotorgépház építése,
  2 db rothasztó építése zárkamrával, hőcserélő gépházzal, lépcsőházzal
  1.030 m3-es gáztartály építése fáklyázóval
  Szippantott szennyvíz és fölös eleveniszap fogadó építése
  Iparivíz (tisztított víz) ellátó rendszer építése
 • Komposztáló telepi egységek: Komposztáló terek alapterülete összesen:5.147 m2
 • Egyéb létesítmények:
  Transzformátor állomás létesítése
  Villamosenergia ellátás, vezérlés
  Technológiai gépészet
  Telepen belüli technológiai vezetékek, aknák
  Útépítés, tereprendezés

Fertőrákosi szennyvíztisztító telep:

 •  Szennyvízátemelő építése
 •  Villamos energia ellátás, irányítástechnika
 •  Telepen belüli technológiai vezetékek, aknák

Fertőrákos:  DN 200 résztisztított szennyvíz nyomócső építése 2.800 m

Starting date: 01/01/2007Kezdés: 2007.01.01.

Completion date: 31/12/2007Befejezés: 2007.12.31.

Helyszín: Sopron

Colas Hungária