Varga csatorna mederrendezés Székesfehérvár - Colas Alterra
Varga csatorna mederrendezés Székesfehérvár
A székesfehérvári Varga csatorna mederrendezésébe az önkormányzat megbízása után fogtunk bele. A csatorna a város felszíni vízelvezetési rendszerének része, napjainkban pedig egyre fontosabb szerepet tölt be. Utolsó szakaszának mederrendezésével immár egy rendszerben lehet kezelni a távolabbi városrészek csapadékcsatornáit, és biztonságosan el lehet vezetni az egyre gyakrabban előforduló, rövid idő alatt lehulló extrém mennyiségű csapadékot.

A Székesfehérvári Városüzemeltetési és Közműellátási Iroda tervei szerint megépítettünk egy vasbeton „U” elemekkel burkolt kisvízi medret és a nagyobb mennyiségű csapadék biztonságos levezetését elősegítő gyephézagos elemekkel ellátott rézsűburkolatot az átmeneti szakaszok terméskő burkolásával együtt. A belváros és a Palotavárosi lakótelep közötti kapcsolatot egy keretelemes áteresz beépítésével biztosítottuk, amely felváltotta a régi, csak gyalogosforgalomra alkalmas hidacskát. A beruházás keretében felújítottuk a Bőrgyár utca burkolatát az érintett szakaszon, és új szalagkorlátot is építettünk. Az eredetileg tervezett január 12-i befejezés helyett – mintegy karácsonyi ajándékként – december 14-én megtörtént a műszaki átadást.

A kivitelezés során igyekeztünk minél nagyobb figyelmet fordítani a környezet védelmére, megóvására is, a tervezett fakivágást a felére csökkentettük, a területrendezés után pedig negyven facsemetét ültettünk ki, ami reményeink szerint néhány év múlva kellemes lakókörnyezetet biztosít az itt élőknek. Ehhez hozzájárul az is, hogy időközben egy másik beruházás eredményeként már új út köti össze a lakótelepet a várossal. A sikeres átadáson túl annak is nagyon örültünk, hogy Székesfehérváros polgármestere sajtótájékoztatót tartott az elkészült beruházásról és a városfejlesztés egyéb kérdéseiről.

Megrendelő: Székesfehérvár Önkormányzata

Starting date: 12/10/2016Kezdés: 2016.10.12.

Completion date: 14/12/2016Befejezés: 2016.12.14.

Helyszín: Székesfehérvár

Colas Hungária