8-as és 72-es utak csomóponti hídja - Colas Közlekedésépítő
8-as és 72-es utak csomóponti hídja
Veszprém mellett a 8-as és 72-es sz. főutak szintbeli csomópontja a megnövekedett közúti forgalom miatt külön szintű csomóponttá épült át. Ezt szolgálja az a híd, amelyik a 72. sz. út forgalmát vezeti át a 8. sz. főút felett, és amelynek megvalósulásával az autósok már balesetveszély nélkül folytathatják útjukat bármelyik irányba. A híd tanulmánytervének készítésekor még nem létezett a ma már ismert és használt nagy fesztávú hídgerenda, ezért itt más módon kellett megoldani a mintegy 40 m-es fesztáv áthidalását úgy, hogy a 8. sz. főút forgalmát az építés alatt is folyamatosan fenn lehessen tartani. A híd két támaszkodási ponton kapcsolódik az altalajhoz, és egy ötletes, „V” lábas szerkezet megalkotásával a tervezők elérték, hogy a ~40 m-es szabad nyílás áthidalásánál ne kelljen 30 m-nél hosszabb hídgerendákat alkalmazni. Nemcsak formailag különleges és meglepő, de szerkezeti megoldásában és statikájában is egyedülálló. A szerkezet két alaptesten támaszkodik, melyek egymás közötti távolságát a meglévő, illetve a majdani útszélességhez igazítva kellett meghatározni. Az alaptestekre mindegyik oldalon 4 oszloppár támaszkodik „V” alakzatot formázva, amelyekre mindkét oldalon egy-egy alulbordás monolit vasbeton pályalemez került. A lábak feletti kereszttartóra támaszkodnak a középső nyílás hídgerendái. Ez a „V” lábú szerkezet tette lehetővé, hogy az alaptestek tengelytávolságánál közel 10 m-rel rövidebb hídgerendákat építhessünk. A kivitelezésnél figyelni kellett arra, hogy a két szélső támaszköz egészen addig nem állékony, míg a közbenső nyílás pályalemezének betonja el nem éri a szükséges szilárdságot. Addig a hídgerendák feltámaszkodási helyéül szolgáló kereszttartó alsó állványzatát nem szabadott elbontani, hiszen ez biztosította a szerkezet építés közbeni egyensúlyát. A végeredmény olyan műtárgy, mely rendelkezik monolit és előre gyártott hídgerendás pályaszakaszokkal is.

Megrendelő: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Starting date: 08/06/2009Kezdés: 2009.06.08.

Completion date: 15/04/2010Befejezés: 2010.04.15.

Helyszín: Veszprém

Length: 53 mHossz: 53 m
Number of lanes: 2Sávok száma: 2
Concrete: 950 m3Beton: 950 m3
Earthworks: 30 000 m3Földmunka: 30 000 m3
Number of supports: 4Támaszok száma: 4
Colas Hungária