M85 Győr-Enese hídépítés - Colas Közlekedésépítő
M85 Győr-Enese hídépítés
Az M85 Győr-Enese szakasza szerves része annak a gyorsforgalmi útnak, mely Győr és Szombathely között, illetve távlatilag Győr és Sopron között is biztosítja a gyors és biztonságos közlekedés lehetőségét. Ebben a 7 km-nyi útszakaszban feladatunkat képezte 2 db közúti aluljáró-, 3 db közúti felüljáró és egy közúti patak feletti híd építése valamint egy közúti híd teljes bontása. Mindez részben NATURA 2000-es területen, mely nem tette könnyebbé a kivitelezést. A hidak közt volt 1, 2 és 3 nyílású is, azonban abban hasonlítottak egymásra, hogy mindegyik klasszikus gerendás híd volt.

Megrendelő: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Starting date: 28/06/2013Kezdés: 2013.06.28.

Completion date: 29/05/2015Befejezés: 2015.05.29.

Earthworks: 25 000 m3Földmunka: 25 000 m3
Structural concrete: 4500 m3Szerkezeti beton: 4500 m3
Concrete steel: 520 tBetonacél: 520 t
Number of beams: 194Gerendák száma: 194
Colas Hungária