Rólunk - Colas Technológia

Rólunk

A Colas csoport vállalati filozófiájában kiemelt szerepe van a minőségnek, ezért fontos, hogy a kivitelezői munkavégzés mellett a minőségellenőrző vizsgálatok, a technológiai tervezés és a mérnöki tevékenységek szakszerűen, a mindenkori előírásoknak és stratégiai célkitűzéseknek megfelelően történjenek. A cégcsoport szintű feladatok technológiai koordinációja és egységes, költség-hatékony megvalósítása olyan kihívást jelentenek, amelyet csak a szükséges erőforrások biztosításával, a technológiai szervezet és egy központi laboratórium működtetésével lehet elérni.

A Colas csoport egésze szempontjából döntő, hogy Magyarország az új technológiákra nyitott, a minőségi munkavégzést megkövetelő piac legyen, ahol versenyelőnyként jelentkezhet a cégcsoport világszinten jelenlevő technológiáinak magyarországi alkalmazása és adaptálása által biztosított relatív technológiai értéktöbblet. A Technológiai igazgatóság kiemelt feladata a minőségvizsgálati- és technológia-transzfer és szaktanácsadás cégcsoport szintű megvalósítása és koordinációja.

A Colas magyar technológiai és laboratóriumi szervezetei 2011 második felétől – a Colas Északkő Kft. laboratóriumainak kivételével – a Colas Hungária Technológia Igazgatóságának szervezeti keretei között végzik tevékenységüket.

Az elmúlt években Magyarországon a Colas neve összeforrt a minőséggel, a környezetvédelemmel és az innovációval. Arra törekszünk, hogy költségeinket minimalizálva, igazodva a gazdasági környezethez, a minőség javításával és az új technológiák szélesebb körű felhasználásával a Colas a továbbiakban is megőrizze, illetve javítsa a hazai építőiparban betöltött szerepét. E célok eléréséhez biztosítékot jelentenek azok a kiváló kollégák, akik jelenleg a Colas Technológiai Igazgatóságának munkatársai.


Kutatási Célok

A Technológiai Igazgatóság folyamatosan keresi a magasabb szintű követelmények megvalósításának technológiai lehetőségeit az útépítés különböző területein. Az állami autópálya- és közúthálózat-fejlesztési feladatok, illetve az európai uniós piacon elfoglalt helyünk kiélezik a versenyt a hazai kivitelező vállalkozások között. Egyre nagyobb jelentőségű tényező a magyar állami költségvetés szűkös helyzete is, amiből az alábbiak következnek:

1. Az országos közúthálózat kritikus helyzetben van (különösen a felületi egyenetlenség, nyomvályúk, teherbírás, burkolat-érdesség szempontjából).

2. Az anyagi források szűkössége visszavetette a technológiai fejlesztéseket. Alaposabb megoldások helyett látszatmegoldások választása terjedt el (pl. felületi bevonat vagy kopóréteg építés olyan esetekben, ahol komplex útpályaszerkezet-építés lenne szükséges).

3. A jövőben nagyobb teret kell kapnia a kivitelezői technológiai tervezésnek, az alternatív útpályaszerkezeti megoldások ajánlati benyújtásának, és a fenntartási költségek csökkentésének, a vállalkozó nagyobb felelősségvállalása révén.

4. A közlekedési infrastruktúrahálózat újabb elemeinek kiépítése és a meglevő közúthálózat üzemeltetési-fenntartási feladatai kiemelik a technológiai tervezés jelentőségét és szükségességét.

5. A forgalom ugrásszerű növekedése mellett főútjainkat meg kell erősíteni a 11,5 tonnás tengelyterhelés kiszolgálásához, ezért különösen időszerű az alkalmazott aszfaltkeverékek további fejlesztése, valamint a pályaszerkezetek egyedi tervezésének széles körű gyakorlati lehetősége.

Fontos, hogy Magyarország az új technológiákra nyitott, a minőségi munkavégzést megkövetelő piac legyen, hogy már az állami tenderkiírások is lehetőséget adjanak a különféle építési technológiákra, alternatív útpályaszerkezetekre történő ajánlattételre.

A hazai aszfalttervezési és minősítési gyakorlat részletes bemutatása nélkül is érzékelhető a pályaszerkezet-tervezési előírásokkal kapcsolatos probléma, hogy a pályaszerkezetek igen széles forgalmi kategóriákra vonatkoztatva vannak megadva (egy kategória határpontjai között háromszoros különbség is látható), így a tönkrement pályaszerkezetek mellett feleslegesen túlméretezett szerkezeteket is találunk.

A tapasztalatok szerint a nagyobb teljesítőképességű aszfaltok és magasabb árú technológiák mégis gazdaságos megoldásnak bizonyulnak, különösen, ha az életciklus-költségek teljes összegét vizsgáljuk. Célunk, hogy az aszfalttechnológiai és méréstechnikai fejlesztések eredményeinek minél szélesebb körű felhasználásával javítsuk a hazai utak állapotát, lassítsuk az útburkolatok tönkremeneteli folyamatát, ezáltal lehetőséget teremtsünk a források hatékonyabb felhasználásához.

A Technológiai Igazgatóság kiemelt jelentőségű feladata az innováció és a vonatkozó kutatás-fejlesztés, amelyet a hazai egyetemekkel és kutatóintézetekkel történő együttműködésen, közös K+F projektek megvalósításán és pályázatok benyújtásán keresztül végez.

Saját kutatás-fejlesztési tevékenységünket a Colas anyavállalat CST központi laboratóriumával együttműködve végzzük, amelynek során a nemzetközi és francia gyakorlatban bizonyított termékek és innovációk lehetséges magyarországi adaptációit igyekszünk megvalósítani.


Termékfejlesztés és új technológiák

Az innovációs tevékenység egyik fő irányát az új termékekkel kapcsolatos fejlesztések határozzák meg. A fejlesztések elsősorban az aszfaltkeverékek területét fogják át.

Több Franciaországban bejáratott aszfaltkeverék magyar körülményekre történő adaptációját végeztük el. Ilyen aszfaltkeverék a COLBASE nagy-modulusú alap-, kötőréteg; a BETOFLEX nagy-modulusú kötő-, kopóréteg; a RUFLEX kopóréteg keverék és a RUGOSOFT zajcsökkentő kopóréteg. Ezekből a keverékekből nemcsak kísérleti szakaszok épültek. Az M5 autópályán több 10 km hosszúságban találhatók szakaszok, melyek évek óta működnek forgalom alatt.

A cégcsoport elkötelezett a környezetvédelem vonatkozásában is. Intenzíven foglalkozik az alacsony hőmérsékleten keverhető és beépíthető aszfaltkeverékekkel (LT aszfaltok) és a bontott, mart aszfaltok meleg és hideg újrahasznosítási lehetőségeivel (VALORCOL technológia).

A Technológiai Igazgatóság laboratóriuma a hagyományos aszfaltvizsgáló berendezéseken kívül egy kiskerekes és egy nagykerekes keréknyomvizsgáló berendezéssel; egy két- és négypontos fárasztóberendezéssel, zsirátorral, Duriez berendezéssel, és a bitumenek reológiai vizsgálatához szükséges DSR berendezéssel is rendelkezik.

Colas Hungária