Szolgáltatások - Colas Technológia

Szolgáltatások

Kalibráló laboratórium

A Kalibráló Laboratórium a Technológiai Igazgatóság keretén belül, de más laboregységektől függetlenül végzi munkáját. A 2020. évtől az egység szerepe elsődlegesen a Colas cégcsoport eszközeinek és berendezéseinek a kalibrálása, de ezen kívül vállalja a hasonló profilú vállalatok kiszolgálását is.

Magyarországon jelenleg nincs más kalibráló laboratórium, amely ilyen profillal és szolgáltatási skálával rendelkezne.

A Kalibráló Laboratóriumnak 3 fő állandó dolgozója van, de kritikus időszakokban számíthat az operatív laborjaink megfelelő felkészültséggel rendelkező laboráns kollégáira is.

A labor NAH (Nemzeti Akkreditáló Hatóság) általi akkreditáltsági státusszal rendelkezik.

Telephely címe: 1151 Budapest, Mélyfúró utca 3/a.

Minőségellenőrzés

A központi laboratórium kiemelten foglalkozik az aszfalt-termékek (aszfaltkeverékek és beépített rétegek) minőségével és megfelelőségének vizsgálatával, ezen belül olyan speciális vizsgálatokat is végez, amelyekre nincs (és nem is lehet) felkészülve a csoport egyik helyi laboratóriuma sem. (Pl. aszfalt-mechanika, bitumen-reológia, modifikált bitumenek konvencionális és speciális vizsgálata, teljeskörű kőzetfizikai vizsgálatok vagy a helyszíni burkolatállapot-felmérő vizsgálatok: felületi egyenetlenség, érdesség, és speciális állapotfelmérések)

A központi labor rendelkezik azokkal az un. rutin képességekkel is, amelyek az aszfalt-útépítési területen (talajok és talajmechanika, ásványi alapanyagok és bitumenes kötőanyagok, aszfaltkeverékek és beépített aszfaltrétegek) szükségesek lehetnek, és amelyek elvégzésére egy független (akkreditált) útépítő laboratórium a hazai előírások, és szabályozás alapján kötelezve van.

A Központi Labor és a laboratóriumi hálózat folyamatosan fenntartja és fejleszti a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által az MSZ EN ISO/IEC 17025 rendszerben akkreditált vizsgálólaboratóriumi státuszokat.

A kivitelezési munkák támogatására és keverőtelepi gyártásközi vizsgálatok elvégzésére területi alapon szervezett és működtetett Kelet- ill. Nyugat-magyarországi Labor mellett a nagyprojektek ellenőrzését külön technológiai-csoport végzi.

Műszaki előkészítés és szaktanácsadás

Nagyprojektek keretében megvalósuló autópálya építések, útpályaszerkezet megerősítések és felújítások, nagy-volumenű mélyépítési kivitelezések során már az ajánlattételi szakaszban szükséges a megfelelő megalapozottságú és kidolgozottsággal bíró technológiai tartalom. Az alternatív ajánlatok lehetővé teszik, hogy a megvalósításra javasolt technológiák csoportszintű versenyelőnyként jelentkezzenek, és költség-, anyag-, energia-, idő- és egyéb (pl. humán) erőforrás megtakarítások jelentkezzenek, vagy pl. koncessziós munkák esetében az épített szerkezetek élettartamának növekedését eredményezzék.

A kivitelezés során fontos az új technológiai alkalmazások folyamatos nyomon követése, az alapanyagok kiválasztása (minőségi megfelelőség, beszerzési árak, piackutatás), a megtervezett termék (aszfalt) gyártásának keverőtelepi minőségellenőrzése, és a beépítési folyamat során jelentkező műszaki problémák in situ megoldásainak kidolgozása. Mindezekhez technológiai művezetés, koordináció, helyszíni szemle és tanácsadás biztosítására van szükség, mind a gyártás, mind a beépítés folyamatában.

A kész szerkezetek minősítési és átvételi szakaszában (illetve garanciális időszakban) biztosítani kell az előírások és a szerződés szerinti állapot-felvételi mérések, vizsgálatok, fúrt mintavételezés és egyéb laboratóriumi ellenőrző vizsgálatok szabványos és gyors elvégzését, megfelelőség-igazolás és szakvélemény kiadását. Szükséges a nem szabványos új technológiák alkalmazásához elengedhetetlen engedélyek és technológiai utasítások elkészítése és kiadása, valamint a mintavételi tervek és a minősítési dokumentáció összeállatása. A fenti tevékenységek csoportszintű koordinációja és végrehajtásának biztosítása a Technológiai Igazgatóság hatásköre és felelőssége.

Pályaszerkezet optimalizálás

A jármű-áthaladások és a klimatikus-viszonyok által a burkolatban okozott feszültségek és alakváltozások számítására alapozva megállapítható a különböző burkolati rétegek azon vastagsága, amely képessé teszi a szerkezetet arra, hogy megfeleljen az igénybevételeknek.

A Colas által használt eljárásban rugalmas határállapotra méretezünk, amely során mechanikai laborvizsgálatok eredményeit használjuk. A nagymodulusú aszfaltok használatával lehetővé válik a teljes szerkezet optimális méretezése a tervezési élettartamra.

Ellenőrzési rendszerek és minőségbiztosítás

Az ISO rendszerek szerinti auditált területen a COLAS az építőipari vállalkozási tevékenységét a csoport vállalatainak közreműködésével is végzi, ezért irányítási rendszereinek működése az operatív tevékenységet végző vállalatok irányítási rendszereire épül, ezért az irányítási tevékenység koordinációja és a műszaki dokumentumok megfelelőségének biztosítása a Technológiai Igazgatóságnak is feladata. A csoportszintű laboratóriumi és technológiai tevékenység irányítása és koordinációja során biztosítjuk az általánosan bevezetett MEBIR (munkahelyi-egészség és -biztonság irányítási rendszer) követelményeinek megvalósítását.

A folyamatos, hatékony piaci jelenléthez elengedhetetlen a cégcsoport tagvállalatai részéről az egyenletesen jó minőségű munkavégzés, amely technológiai területen egy belső ellenőrzési rendszer működtetésének feladatait jelenti (pl. zúzottkő és bitumen alapanyagok ellenőrzése, nagyprojektek kiemelt felügyelete, referenciaszakaszok és innovációk koordinációja, pályaszerkezet-méretezés, speciális aszfaltmechanikai vizsgálatok).

Oktatás

Képzések szervezése:

  • a hazai vállalatok alkalmazottjai részére (keverőtelep vezetők, művezetők, építésvezetők, technológusok és laboránsok),
  • évi rendszerességgel a Technológiai Igazgatóság részére (Technológiai Továbbképzés),
  • a Colas közép-európai régiójához tartozó vállalatainak részére (szakmai látogatások, tapasztalatcsere, konferenciák, belső tanfolyamok)
  • külső megrendelők számára (MAÚT konferenciák, ÚTLAB-tanfolyamok, stb.),
  • a terméktanúsítás, keverőtelepek és kőbányák certifikációja (CE jel használata), laboratóriumok tanúsítása és akkreditációja területeken.

Több szintű, részletes képzési és továbbképzési terv összeállítása a cégcsoport számára.

Az Igazgatóság tagjai rendszeresen részt vesznek előadóként és hallgatóként hazai és nemzetközi konferenciákon, ahol nagy hangsúlyt fektetnek a Colas innovációs tevékenységének bemutatására.

A csoport laboratóriumi és technológiai szervezete részére szabvány-figyelési, szabvány-változási információs szolgáltatás biztosítása.

K+F+I (Kutatás-Fejlesztés-Innováció) bemutatása publikációkon keresztül.

Érdekképviselet

A Colas Technológiai Igazgatóság kollégái rendszeresen részt vesznek a MAÚT, az ÚTLAB és a HAPA különböző szakmai bizottságainak munkáiban.

Colas Hungária