Pályázatok - Colas Technológia

Pályázatok

Kedvezményezett neve: Colas Hungária Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Projekt címe: „Aszfaltkeverék felületi jellemzőinek felhasználás-orientált (közlekedésbiztonsági, környezetbe illeszkedési és zajcsökkentési szempontú) fejlesztése és optimalizálása a Colas Hungária Zrt.-nél”

A támogatás összege: 109 654 260, – Ft

A támogatás mértéke: 44,55822%

A Projekt tartalmának bemutatása: A motorizáció, a közúton történő személy-, és teherszállítás dinamikus fejlődése miatt a közúti üzem negatív hatásainak kiküszöbölése a járműipar és az útépítőipar fontos feladatává vált. A közúti balesetek jelentős hányada a jármű és útburkolat közötti nem megfelelő tapadásból adódik. A forgalomból adódó zajterhelés élettani hatása szintén jelentős, hiszen a közutak, főleg autópályák bevezető és elkerülő szakaszai közelében lakók hallását folyamatosan, és akár visszafordíthatatlan mértékben károsítja. Mindezek mellett az aszfaltburkolatok a sötét színükből adódóan jelentős hőt képesek felvenni, tárolni és később kisugározni meleg nyári napokon, ami miatt azok közelében a városi levegő átlaghőmérséklete akár egy-két fokkal is magasabb lehet, valamint megnő a burkolat deformációs hajlama. A városi közlekedési felületek különböző résztvevők közötti megosztása gyakran konfliktusokhoz, balesetveszélyes szituációkhoz vezet. A kutatási projekt célja olyan, a hagyományostól eltérő aszfaltkeverékek felhasználás-orientált fejlesztése, amelyek képesek a zajterhelés csökkentésére, közlekedésbiztonsági funkcióval bírnak, esztétikusak, környezetbe illeszkedők, vagy speciális esetben egyidejűleg mindezen jellemzőket előnyként képesek felmutatni. Ehhez kapcsolódóan a projekt része továbbá egy döntéssegítő modell kidolgozása a kutatás során kifejlesztett keverékek közül az optimális burkolattípus kiválasztására. Az aszfaltkeverék célorientált tervezésével olyan útburkolat-felület alakítható ki, amelyeket a környezeti és forgalmi körülményekre optimalizálva, a fent ismertetett problémák jelentős mértékben csökkenthetők. Az aszfaltkeverék összetételének optimális megválasztásával a felület érdessége, ezáltal a jármű kereke és a burkolat közötti tapadás nagymértékben javítható. Megfelelő alapanyagok felhasználásával olyan felület alakítható ki, amellyel a gördülési zaj akár 5-10 dB-el csökkenthető. A burkolat színének optimális megválasztásával jelezhető a sáv funkciója, illetve figyelemfelkeltő jelleggel a különös figyelmet igénylő szakaszok. A világos színű aszfaltkeverékekkel mérsékelhető a burkolat hőmérséklete, ezáltal javítható a városi környezetben élők és közlekedők komfortérzete, valamint másodlagos eredményként csökkenthető a burkolat nyomvályúsodási hajlama. Míg jelenleg más piaci szereplők a termékeikkel egy-egy problémára kínálnak megoldást, addig a felhasználás-orientált fejlesztés eredményeként olyan termék/termékcsalád, illetve döntéssegítő modell jön létre, amely egyszerre több szempontot (zaj, közlekedésbiztonság, hőmérséklet) is figyelembe vevő optimális megoldást nyújt egy adott szituációra. Bár a nemzetközi kutatások már foglalkoztak hasonló kérdések vizsgálatával, a jelen fejlesztés célja nem csak a hazai szabályozási környezetnek megfelelő, és a hazai alapanyagokat alkalmazó felhasználás-orientált termék/termékcsalád létrehozása, hanem egy nemzetközileg is versenyképes megoldás(ok) fejlesztése. A kutatás során lehetőség nyílik megismerni, hogy a különböző alapanyagok vagy összetételek miként alakítják a termék felhasználás-orientált teljesítményét. Az új eszközökkel célzott vizsgálatokat lehet végrehajtani a termékeken, amellyel a termékek tulajdonságait a hagyományos vagy más, egy megoldást nyújtó piaci keverékekéhez lehet viszonyítani.

A Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.

Projekt azonosító száma: 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00456

Tájékoztató

Sajtóközlemény

 

* * *

Projekt neve: Hosszabb élettartamú aszfaltkeverék típusok kifejlesztése, speciális adalékanyag hozzákeverésével a Colas Hungária Zrt.-nél

Projekt leírása:

A Colas Hungária Zrt. a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a Vállalatok K+F tevékenységének támogatása (KFI_16) pályázati program keretében 88,12 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A kutatás célja a jelenleg ismert és használt aszfaltkeverékeknél hosszabb élettartamú aszfaltkeverék típusok kifejlesztése speciális adalékanyag hozzákeverésével.

A Colas Hungária Zrt. a fejlesztés során laboratóriumi kísérleteket végez az optimális keverék összetételek meghatározásával, majd próbakeverésekkel véglegesíti a keverékeket, végül próbaszakasz építésével igazolja a keverék használhatóságát és finomítja a beépítés technológiai lépéseit. A kutatás témája jól illeszkedik a nemzetközi trendekbe, ahol a cél a 20-30 év közötti élettartamú aszfalt burkolatok építése, az ezekhez szükséges aszfaltkeverékek kifejlesztése. A kutatás nem csak a laboreredményekre fókuszál, hanem arra is, hogy a gyártástechnológiába hogyan lehet beilleszteni a mészhidrát adagolását úgy, hogy az gazdaságilag is megvalósítható legyen. Cél, hogy a gyártástechnológiát olyan irányba fejlesszük, amihez nem kell új, nagy értékű beruházást végrehajtani.

A Colas Hungária Zrt. fejlesztése közvetlenül kapcsolódik a Fenntartható környezet, a Befogadó és Fenntartható társadalom, Élhető környezet ágazati prioritásokhoz. A célkitűzés szolgálja a környezetvédelem követelményeit és elvárásait, valamint a fenntartható fejlődés és a fenntartható építés célkitűzéseit is.

A fejlesztés Pest megyében valósul meg. A fejlesztés eredménye egyesíti az építőipar és a különleges és korszerű anyagtechnológiák területét. A kutatás célja a 20-30 év közötti élettartamú aszfalt burkolatok építése, az ezekhez szükséges keverékek kifejlesztése.

Kedvezményezett: Colas Hungária Építőipari Zrt., 1113 Budapest, Bocskai út 73.

Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

Sajtóközlemény

http://nkfih.gov.hu/

* * *

Projekt neve: Energiatakarékos útépítési technológiák bevezetése a COLAS-HUNGÁRIA Zrt.-nél

Projekt leírása:

A Technológiai Igazgatóság 25 millió forint támogatási összeg elnyerésével egy 100 milliós kutatás-fejlesztési projektet valósít meg.

A COLAS-HUNGÁRIA Technológiai Igazgatósága a Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) részeként a Közép-Magyarországi Operatív Program KMOP-2009-1.1.4 jelű Vállalati innováció támogatása c. pályázati kiírásra nyújtott be pályázatot. A ROP Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte az „Energiatakarékos útépítési technológiák bevezetése a COLAS-HUNGÁRIA Zrt-nél” című pályázatot, amely egy 2 éves K+F programot valósít meg. A támogatott tevékenység: aszfalt-technológiai termékek, eljárások és szolgáltatások kísérleti fejlesztése, gyártása és tesztelése, valamint az új/továbbfejlesztett termék, technológia, szolgáltatás piacon történő megjelenését szolgáló marketing (konferencia, PR).

Legfontosabb célkitűzésünk az energiafogyasztás és a CO2 emisszió csökkentése. A hazai és nemzetközi (európai) gyakorlatban használatos hőmérséklet és CO2 emisszió csökkentési céllal adalékolt aszfaltkeverékek műszaki paramétereinek összehasonlítása után értékeljük a különböző technológiákat. Az eredmények ismeretében már a tervezési fázisban pontosan ki tudjuk választani, hogy mely típusú aszfaltkeverékhez milyen típusú modifikáció alkalmazható és mekkora hőmérséklet- / energia-költség – csökkentés érhető el nagy forgalmi terhelésű városi útpályákon, autópályákon, országos közutakon, illetve a kisebb terhelésű önkormányzati szakaszokon. A támogatás ösztönző hatására átfogó az kutatási terv alapján lehetőség nyílik az energiatakarékos aszfaltkeverékek fejlesztésére, konferenciákon és szaklapokban a technológia széleskörű megismertetésére.

Kedvezményezett:

COLAS-HUNGÁRIA Építőipari Zrt., 1033 Budapest Kórház u. 6-12.

Technológiai Igazgatóság – Központi Laboratórium, 1032 Budapest, Bécsi út 174/c.

Irányító hatóság:

Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

http://www.nfu.hu/gazdasagfejlesztesi_programok_iranyito_hatosaga

Közreműködő szervezet:

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 1139 Budapest, Váci út 81-83.

www.magzrt.hu

Colas Hungária