Lezárult a hosszabb élettartamú aszfaltkeverék típusok kifejlesztésének pályázata - Colas Technológia
&#x;&#x;
Hírek
Lezárult a hosszabb élettartamú aszfaltkeverék típusok kifejlesztésének pályázata

2019. 02. 15..

A Colas Hungária Építőipari Zrt. 2016. szeptember hó 13. napján pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (továbbiakban: Támogató) által meghirdetett „Vállalati KFI_16” kódszámú, „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című felhívásra KFI_16-1-2016-0038 azonosító számmal, „Hosszabb élettartamú aszfaltkeverék típusok kifejlesztése, speciális adalékanyag hozzákeverésével a Colas Hungária Zrt-nél” címmel.

Támogató 2016. november hó 21. napján kelt döntése értelmében a Colas Hungária Építőipari Zrt-t 191.981.548 Ft összköltség mellett 88.122.623 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

A projekt megvalósítására vonatkozó Támogatási szerződés 2016. december hó 9. napján lépett hatályba. A Colas Hungária Zrt. 2017. január hó 1. napjával megindította a projekt megvalósítását, mely projekt 2018. december 31. napjával fejeződött be.

A pályázati felhívás célja, hogy kiszámítható forrást biztosítson a magyar gazdaság innovációjának ösztönzésére, és lehetővé tegyék a gazdaság területén hasznosuló kutatás-fejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az innovációs infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését, amely hatására így jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.

A Colas Hungária Építőipari Zrt. kutatásának a célja az, hogy a jelenleg ismert és használt aszfaltkeverékeknél, hosszabb élettartamú aszfaltkeverék típusok kifejlesztése történjen meg, speciális adalékanyag hozzákeverésével, illetve a gyártástechnológiába hogyan illethető be a mészhidrát beadagolása úgy, hogy az gazdaságilag is megvalósítható legyen. A projekt során laboratóriumi kísérletekkel fejlesztette ki cégünk az optimális keverék összetételeket, majd ezek alapján megtervezett egy hosszú élettartamú pályaszerkezeti rendszert. A keverőtelepi próbakeverések után a véglegesen kiválasztott keverékekből 2018.12.06-án Dunaharasztiban a Colas Út Zrt. aszfaltkeverő telepén próbaszakaszt építettünk, amellyel a keverék beépíthetőségét, beépítés közbeni viselkedését vizsgáltuk. A kifejlesztett technológia a fejlett országokban már ismert, azonban azok itthoni alkalmazásával nem találkozhatunk, kevés az iparági gyakorlati felhasználás, mivel korábban nem történt ipari innováció, próbagyártás, próbaszakasz építés.

Az innovatív eljárás alkalmazásával csökkenthető az aszfaltkeverő telepeken a porképződés problémája is, így csökkenthető a hulladékképződés és a primer alapanyagok felhasználási aránya is, illetve a bányászati területen nem szükséges nagy beruházás igényű porleválasztási technológiákat bevezetni, hanem a jelenlegi technológia színvonal mellett is kielégíthetőek az aszfaltipari követelmények.

A kutatási projekt eredményeként kifejlesztett 20-30 éves élettartamú aszfalt előnye, hogy a gyártástechnológia kismértékű megváltoztatásával meg tudjuk oldani a kutatási eredmények ipari célú felhasználását.

A technológia és az új típusú aszfaltkeverékek bevezetése esetén az eddigi felújítási gyakorlattal szemben kitolható az útfelújítások ciklusideje az eddigi 10-15 évről 20-30 évre. Ez az út tulajdonosa (Magyar Állam, önkormányzatok) szempontjából kedvezőbb útfenntartási, finanszírozási költségeket jelent. A hosszabb felújítási ciklusokból következően az építkezések által kibocsátott CO2 időarányosan csökkenhet, valamint csökkennek azok az externális költségek, melyek az úthasználóknál jelentkeznek az útfelújítások okozta torlódások miatt.

A projekt során beszerzett aszfalt hideg-viselkedés vizsgáló berendezés KFI adattár elérhetőség:

https://kfiadattar.nkfih.gov.hu/web/guest/urlap?entityType=0&entityId=22664

Colas Hungária