Termékek és szolgáltatások - Colas Északkő

Termékek és szolgáltatások

Minőségellenőrzés

A Társaság által üzemeltett Integrált Irányítási Rendszer összhangban az EN ISO 9001, az EN ISO 14001, EN ISO 50001, valamint a vonatkozó termékszabványokkal, együttesen hivatott segíteni a hatékony munkavégzésünket és Partnereink belénk fektetett bizalmának további fokozását.

Z, NZ és KZ jelzettel ellátott termékeinket elsősorban aszfalt és betonkeverékekhez ajánljuk, melyeket az EN 13043 és EN 12620 alapján gyártjuk és forgalmazzuk, betartva az e-UT 05.01.15 Útügyi Műszaki Előírás követelményeit.

M és FZKA keverékekhez, út-pályaszerkezetek alap- és védőrétegeihez elsősorban Z jelzetű termékeinket ajánljuk, melynek előállítása során az EN 13242 termékszabvány és e-ÚT 05.01.15 Útügyi Műszaki Előírás rendelkezései szerint járunk el.

F és Z jelzettel ellátott 0/D nyújtott szemmegoszlású termékeinket az EN 13242 termékszabvány alapján gyártjuk, és földművekhez, védő- és javítórétegekhez, alapozási szerkezetekhez, műtárgyakhoz is ajánljuk.

Termékeink üzemi gyártásellenőrzését a fenti előírásokban megadott gyakorisággal végezzük, a vizsgálatok jelentős részét a Tállyai Kőbánya területén kialakított, termeléstől szervezetileg függetlenített Központi Laboratóriumban végezzük. Emellett valamennyi üzemünk rendelkezik a leggyakoribb szemszerkezeti vizsgálatokhoz szükséges mérőeszközökkel.

Termékeink minőségét Teljesítmény-nyilatkozatokban adjuk meg, melynek tartalma és kialakítása összhangban van az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelet (2011.03.09.) szerinti, továbbá a 275/2013. (VII. 16.) Korm. Rendelete szerint megfogalmazott szabályokkal.

Ezek a Teljesítmény-nyilatkozatok a szállítólevekkel (fuvarlevekkel) együtt érvényesek; ez utóbbiban szereplő termékmennyiségekre vonatkozóan alkalmazhatóak a termékek teljesítményének igazolásához.

Értékesítés

A személyes kapcsolat és a kölcsönös párbeszéd a legfontosabb elemei egy jó üzletnek. Mi, a Colas Északkőnél szintén hiszünk ebben, és ezért dolgoznak a kereskedelmi osztályunk tagjai is.

Legyen szó több tízezer tonna méretezésű projektmunkáról, vagy pár köbméter töltési anyagról a hétvégi házhoz, mi ki tudjuk szolgálni az Ön igényét! Megvannak hozzá a legfontosabbak a cégünknél: A minőség, a szakértelem, a kapacitás, a területi lefedettség, és valamennyi frakció, mely az építőiparban szükségeltetik zúzottkőből!

Saját tulajdonban lévő szállítóeszközökkel nem rendelkezünk, de kapcsolatban vagyunk országszerte fuvarozókkal, akikkel hosszú ideje dolgozunk együtt, kölcsönös bizalomban. Így lehetőségünk van a zúzottkő mellett a költséghatékony kiszállítás biztosítására is.

Forduljon bizalommal árajánlat és szállítási szerződés ügyében kollégáinkhoz, akik egy egész szakmai csapat támogatását élvezve a lehető legjobb kölcsönös megállapodást fogják ajánlani Önnek!

Információkért és további felvilágosításért hívja cégünk kereskedelmi osztályát a 06 1 883 1201, vagy a 06 1 883 1202-es telefonszámon vagy írjon nekünk az eszakkoinfo@colas.hu címre.

Mechanikai Stabilizáció és folytonos szemmegoszlású zúzottkő alapok

Valamennyi üzemünkben gyártunk mechanikai stabilizációhoz és folytonos szemmegoszlású zúzottkő alapokhoz (FZKA) alkalmazható Z jelű termékeket. Ezek többféle szemnagyságban is elérhetőek üzemeinkben.

Valamennyi termék forgalomba hozatala a hatályos MSZ EN 13242 „Kőanyaghalmazok műtárgyakban és útépítésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz” című termékszabvány alapján 2+ rendszer szerint történik.

Aszfalt és Beton

A termékek forgalomba hozatalát a hatályos MSZ EN 13043 „Kőanyaghalmazok(adalékanyagok) utak, repülőterek és más közforgalmú területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonatokhoz” című, továbbá MSZ EN 12620 „Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz” című előírások szerint 2+-os módozat szerint történik.”

„A hazai követelményrendszerhez igazodva termékeink az e-UT 05.01.15 „Útépítési kőanyaghalmazok” követelményeinek is megfelel.

Vasútépítés

Vasútépítési termékeink a vasúti ágyazati, valamint kiegészítő szemcsés rétegekre terjednek ki. 32/50-es és 32/63-as szemszerkezetű termékeinket a hatályos MSZ EN 13450 „Kőanyaghalmazok vasúti ágyazathoz” című termékszabvány alapján 2+ rendszer szerint történik.

A MÁV D.11. utasítása alapján megjelent SZK termékek üzemi kiszolgálása (SZK1, SZK2, stb.) a hatályos MSZ EN 13242 alapján történik.

Vízépítés

Vízépítési kövek esetén a hatályos MSZ EN 13383-1 „Vízépítési terméskő. Műszaki előírás” című termékszabványt tekintjük irányadónak. Ezeket a termékeket 2+ rendszer szerint gyártjuk és forgalmazzuk.

Építési-bontási (inert) anyag átvétel és újrahasznosítás

A Colas Északkő három telephelyén is rendelkezik inert anyagok befogadásával és újrahasznosításának engedélyével: Gyöngyössolymos, Sárospatak, Tarcal. Ezzel is szeretnénk hozzájárulni a környezettudatos üzemeltetéshez és a primer andezit ásványvagyon takarékos használatához.

Ipari területek és üzemcsarnokok alapozása, feltöltése

Az ipari területek és üzemcsarnokok alapozása és feltöltése zúzottkővel gyakran alkalmazott módszer a stabil és megbízható alapok létrehozására. Az andezit zúzottkőnek kitűnő vízelvezető képessége van, így segít megelőzni az esetleges talajstabilizációs problémákat. Emellett a zúzottkőnek nagy teherbírása van, így ideális választás területek feltöltésére és alapozására, különösen olyan területeken, ahol nagy teherbírású gépjárművek vagy ipari gépek működnek.

Zöldtető-, park-, és kertépítés riolittufával

A riolittufa kiválóan alkalmas zöldtetők létesítésére, mivel ideális közegként szolgál a növények számára. Kiváló vízáteresztő tulajdonságokkal rendelkezik és a gyökérzóna számára szükséges levegőt is biztosítja szerkezete. Számos zöldtető létrehozásában már sikeresen alkalmazták a riolittufát, ezen tapasztalatok alapján állunk rendelkezésére a hasonló projektek megvalósításához.

Riolittufa a mezőgazdaságban

1986-ban az Észak Magyarországi Kőbánya Vállalat megbízást adott a Debreceni Agrártudományi Egyetem (DATE) részére a riolittufa mezőgazdasági felhasználásának kutatására. Ezt legnagyobb részben Dr. Köhler Mihály egyetemi tanár végezte, mint felelős főmunkatárs, aki országos szaktekintélye a témának.

Az intézet tizenkét kutató intézettel és több nagy- és kisüzemmel együttműködve végzett kísérleteinek eredményei alapján, a riolittufa 1993-ban a Földművelésügyi Minisztériumtól engedélyt kapott üveg és fólia alatti hajtatáshoz, szántóföldi és kertészeti kultúrákhoz, ültetvényekhez, gyepekhez, szőlő és faiskolákhoz, továbbá termesztő közegekhez történő alkalmazására.

A hazai mezőgazdaságot 1988. óta minden ágazatban a leépülés jellemzi. Különösen kirívó az állatállomány csökkenése, és emiatt a trágyatermelés visszaesése. Az utóbbiak indokolják, hogy a tápanyag-gazdálkodásban előtérbe kerüljenek a természetes ásványi anyagok, melyek makro-, mikro és nyomelemekben gazdagok. Ezek a talaj és a növények számára nélkülözhetetlenek, melyekre az egészségesés, teljes értékű élelmiszerek előállításában nagy szükség van.

A riolittufa őrleményt 0/5 és 0/12 mm szemcseméretben az alábbi fizikai kategóriájú talajokon, a következő módon lehet eredményesen alkalmazni:

  • homoktalajon 0/5 mm szemcseméretben, 2-3 kg/m2 mennyiségben;
  • vályogtalajon 0/5 mm szemcseméretben, 0,5-1 kg/m2 mennyiségben;
  • agyagtalajon 0/5 és 0/12 mm szemcseméretben, 2kg/m2 mennyiségben;
  • valamint ültetvénytelepítéseknél az ültető gödörnagyságától függően 5-15 kg mennyiségben használható eredményesen a vegetáció.

A várható előnyök közt szerepel a talaj fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak javulása, valamint a makro-, mikro- és nyomelemek biztosítása. Remek vízmegkötő és szellőztető képessége révén költséghatékony az öntözés és a földforgatás szempontjából is. A kezelés következtében nem szükség a műtrágya használata, csak 4-5 évenként a szerves trágya pótlása, ami mellett a riolittufa tartamhatása 8-10 év is lehet. A talaj művelése tavasszal korábban kezdődhet meg, valamint a kötött talajok szerkezete könnyebbé válik, amely következtében energia megtakarítással is jár az alkalmazása.

Az állattartás során a bűz- és fertőzésmentes környezet kialakítása biztosított, mivel a riolittufa köti a biogéngázokat. Ennek tükrében Dr. Köhler és csapata méltán nevezi a komposztot a jövő szerves trágyájának! Az általuk kidolgozott komposztálási eljárás növeli a szerves trágya nitrogén értékét és csökkenti a technológia költségeit. Az utóbbi eredményeként részben növelhető lenne az állatállomány csökkenése miatt kieső istállótrágya mennyisége.

A DATE mellett 2011-ben Dr. Szabó Béla PhD, a Nyíregyházi Főiskola Agrártudományi Tanszék adjunktusának vezetésével is folytak kutatások. Több tíz oldalas beszámolójukban összefoglalták a riolittufa kukoricára, meggyre, és energiafűzre gyakorolt jótékony hatását. A kukorica szántóterületeken tapasztalt eredményeket a tanulmány következő bekezdése szemlélteti a legszignifikánsabban:

“A riolittufa vízgazdálkodást javító, és kálium tartalmat növelő hatása 0,75 t/ha-os termésmennyiség növekedést eredményezett. A riolittufás kezelés az alacsonyabb tápanyag tartalmú, gyengébb minőségű talajon annak ellenére is jelentős, több mint 2 t/ha termésnövekedést eredményezett úgy, hogy a tápanyagellátás a műtrágyázásnak köszönhetően bőséges volt.”

További információkért látogasson el a riolittufa.hu weboldalra és ismerje meg jobban a felhasználási lehetőségeket.

Riolittufa a kerámiagyártásban

A kerámiaipar már az 1980-as években felfedezte a riolittufában rejlő lehetőségeket, mely segítségével jelentős költségcsökkentést tudtak végrehajtani. Az agyagfelhasználást 25-30%-kal képes a gyártás csökkenteni, és helyettesíteni riolittufával. Az árkülönbség nem elhanyagolható a két anyag között, a riolittufa javára. Az itt nyert pénzügyi előnyt tovább tudja fokozni az őrleményünk azzal, hogy az égetési hőmérséklet csökkenthetővé válik a riolittufa szerkezetének köszönhetően. Ennek következtében kisebb energiafelhasználás válik lehetővé, mely alacsonyabb költségeket is jelent a gyártósor kímélése mellett.

Keressen minket bizalommal, hogyan és milyen formában tudja gyártás során alkalmazni a riolittufát!

Colas Hungária