Termékminősítés - Colas Északkő

Termékminősítés

Minőségellenőrzés

A Társaság által üzemeltett Integrált Irányítási Rendszer összhangban az  EN ISO 9001, az EN ISO 14001, valamint a vonatkozó termékszabványokkal, együttesen hivatott segíteni a hatékony munkavégzésünket és Partnereink belénk fektetett bizalmának további fokozását. Termékeink gyártása és forgalmazása során az alábbi termékszabványokat és előírásokat tekintjük irányadónak:

  • Z, NZ és KZ jelzettel ellátott termékeinket elsősorban aszfalt és betonkeverékekhez ajánljuk, melyeket az EN 13043 és EN 12620 alapján gyártjuk és forgalmazzuk, betartva az e-UT 05.01.12 (ÚT 2-3.601-1) Útügyi Műszaki Előírás követelményeit
  • Vasúti ágyazatokhoz kínáljuk 32/50 és 32/63 szemcseméretű termékeinket, melynek gyártásellenőrzését az EN 13450 szabvánnyal és a MÁV 102345/1995. PHMSZ.A 4. sz. módosításával is összhangban végezzük,
  • M és FZKA jelzettel ellátott termékeinket elsősorban út-pályaszerkezetek alap- és védőrétegeihez ajánljuk, melynek előállítása során az EN 13242 termékszabvány és e-UT 06.03.52 (ÚT 2-3.207) Útügyi Műszaki Előírás rendelkezései szerint járunk el,
  • VSZ jelzettel ellátott 0/D nyújtott szemmegoszlású termékeinket az EN 13242 termékszabvány alapján gyártjuk, és földművekhez, védő- és javítórétegekhez, alapozási szerkezetekhez, műtárgyakhoz ajánljuk.
  • A VSZ d/D szemmegoszlású durva frakciójú termékeinket az EN 13242 termékszabvánnyal összhangban gyártjuk/forgalmazzuk és ezeket elsősorban kötőanyag nélküli alkalmazásokhoz kínáljuk.
  • zúzott riolittufát az EN 13242 termékszabvány alapján, de mezőgazdasági területen külön engedéllyel értékesítjük

Termékeink üzemi gyártásellenőrzését a fenti termékszabványokban megadott gyakorisággal végezzük, a vizsgálatok jelentős részét a Tállyai Kőbánya területén kialakított, termeléstől szervezetileg függetlenített Központi Laboratóriumban végezzük. Emellett valamennyi üzemünk rendelkezik a leggyakoribb szemszerkezeti vizsgálatokhoz szükséges kalibrált mérőeszközökkel.

Termékeink minőségét Teljesítmény-nyilatkozatokban adjuk meg, melynek tartalma és kialakítása összhangban van az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelet (2011.03.09.) szerinti, továbbá a 275/2013. (VII. 16.) Korm. Rendelete szerint megfogalmazott szabályokkal.

Ezek a Teljesítmény-nyilatkozatok a szállítólevekkel együtt érvényesek; ez utóbbiban szereplő termékmennyiségekre vonatkozóan alkalmazhatóak a termékek teljesítményének igazolásához.

Colas Hungária