Központi labor - Colas Északkő

Központi labor

Colas Északkő Kft. Központi Laboratóriuma létrehozása óta tállyai székhellyel működik. A laboratórium eredeti funkciója elsősorban a tállyai kőbánya laborvizsgálati igényének teljes körű ellátása, valamint a társaság többi üzemének részleges támogatása volt.

Jelenleg a Központi Laboratórium végzi a Colas Északkő Kft. valamennyi üzemének minősítő, valamint részlegesen technológiai jellegű vizsgálatait, emellett társosztályi támogató feladatokat is ellát és közreműködik a reklamációs eljárásokban is.

A laboratórium központi irányítással egyszerre kívánja támogatni a gyártásellenőrzési eredmények gyártástechnológiába történő visszacsatolását, illetve az egyes üzemek termékeiben rejlő minőségi kockázatok menedzsment szintű kezelését.

A központi laboratórium tevékenységét a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH, korábban NAT) által felállított szabályoknak megfelelően, akkreditált vizsgálólaboratóriumként végzi.

Az alapanyaggyártásban belső vizsgálatok esetén akkreditált laboratórium fenntartása nem kötelező, ugyanakkor társaságunk több szempontból is fontosnak tartotta, hogy a központosított gyártásellenőrző folyamatokban, valamint a reklamációs eljárásokban is kiemelt szerephez jutó laboratóriumunk akkreditált laboratóriumként működjön.

A maximális támogató funkció elérése érdekében a laboratórium kizárólag a Colas Északkő Kft. szervezeti egységei számára végez vizsgálatokat.

Laboratóriumunkban folyamatosan végzünk üzemi kutatásokat, hogy a termékeink vásárlóinak a legtöbb segítséget nyújtsuk azok felhasználhatóságát illetően.

Cím: 3907 Tállya
Kontakt személy: Tompa Richárd
E-mail: richard.tompa@colas.hu

Telefon: +36 1 883 1264

Colas Hungária