Belső visszaélés-bejelentési rendszer - Colas Út
Visszaélés-bejelentési rendszer

A Colas Út Zrt. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73.), mint foglalkoztató, a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: Panasztörvény) foglaltak szerint belső visszaélés-bejelentési rendszert (a továbbiakban: Bejelentési Rendszer) működtet.

A Bejelentési Rendszer működtetéséért felelős személy: dr. Sántha Gyula, jogi és megfelelési igazgató

A Bejelentési Rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.
A Bejelentési Rendszerben bejelentést a Panasztörvény 20. § (2) és (3) bekezdése szerinti személyek tehetnek, írásban vagy szóban.

Az írásbeli bejelentéseket elektronikus levélben, a panaszbejelentes.colasut@colas.hu e-mail címre történő megküldéssel lehet megtenni.

A szóbeli bejelentéseket dr. Sántha Gyula jogi és megfelelési igazgatónál, személyesen vagy telefonon lehet megtenni, az alábbi elérhetőségeken:

colas-logo_1x

Colas Út Zrt.

1113 Budapest, Bocskai út 73.

Telefon: +36 1 883 1085

A bejelentéseket – a Colas Út Zrt. Bejelentési Rendszerén kívül – a Colas-csoport általános visszaélés-bejelentési platformján (https://colas.besignal.com/entreprises) is meg lehet tenni.

A Colas Út Zrt. által létrehozott Bejelentési Rendszer működtetéséről, illetve a bejelentések megtételének és kivizsgálásának rendjéről szóló részletes tájékoztató a következő linken érhető el: https://colas.hu/colas-ut/dokumentumok-ut/

Colas Hungária