DRÉGELYPALÁNK-IPOLYHÍDVÉG: A MAGYAR OLDALI ÚT - Colas Út
&#x;&#x;
Hírek
DRÉGELYPALÁNK-IPOLYHÍDVÉG: A MAGYAR OLDALI ÚT

2024. 02. 01..

A második világháborúban a Drégelypalánkot Ipolyhídvéggel összekötő hidat lebombázták, így a két település között a mai napig csak egy gyaloghíd biztosította a közvetlen összekötést. A híd, illetve az út megépítésével a testvérfalvak közötti közúti összekötés újra létrejött.

A projekt vállalkozási szerződését 2021.07.29-én írták alá, a hatályba lépése csak 2021.10.29-én történt meg, a támogatási szerződés aláírásával. 

2021-ben elfpgadták a projekt bázisdokumentációját , de munkavégzés nem történt. 2022 februárjában elindultak a favágási és bozótirtási munkák, a humuszleszedés, valamint megtörtént a nyomvonal lőszermentesítése és a töltésalapozás építése.

A hídhoz vezető út külterületi része a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén található, ami miatt szigorú környezetvédelmi előírásoknak kellett megfelelni az építés folyamán. A kisajátított területen kívül nem volt lehetőség szállító út építésére, így a tervezett út nyomvonalán biztosította a Colas Út a hídhoz történő beközlekedést a Colas Közlekedésépítés számára. Ezért volt fontos, hogy minél előbb megépüljön a beszállításra alkalmas út, annak érdekében, hogy kezdetét vehesse a hídépítés. A munkaterület az Ipoly-folyó szabályozatlan szakaszának árterében volt, ami miatt készen kellett állnunk az esetleges kivitelezés közbeni árvízre. 2023 januárjában be is következett az Ipoly-folyó áradása, melynek hatással volt az út- és hídépítési munkák ütemezésére is. A terveztt út pályaszintje jellemzően a mértékadó árvízszint alatt van, ami alatt a töltést geotextíliába „csomagolva” kellett megépítenünk, valamint humusz, vagy zúzott köves padka helyett vízépítési terméskőből alakítottuk ki a padkát, illetve a rézsűt, amelynek a lábánál az út mindkét oldalán hüllőterelőt építettünk. 

A projekt szerződés szerinti befejezésének dátumát 2023.10.30-ra tűzték ki, viszont sikerült több, mint egy hónappal hamarabb, 2023.09.20-án lezárnunk a műszaki átadás-átvételi eljárást. 

Műszaki tartalom: 

Útépítéssel összesen ~1.100 m érintett, melynek első 260 méteres szakasza burkolat felújítás, második burkolat szélesítés és megerősítés 190 méter hosszban, utolsó 650 méteres külterületi szakaszon új út épült. A teljes szakaszon összesen ~6.500 m3 földmű, 2.120 tonna aszfalt épült. Árvízvédelem miatt a mértékadó árvízszint alatti szakaszon 1.450 m3 vízépítési terméskő került beépítésre a rézsűk védelmére. Egy vasúti keresztezés is átépítésre került, ahol ~60 m2 STRAIL elemet építettünk be. Közművek tekintetében egy 0,4 kV-os légvezeték kiváltását, valamint egy, a Magyar Telekom tulajdonában lévő, hírközlési vezeték kiváltását végeztük el.

Colas Hungária