Aldi parkoló Mór - Colas Út
Aldi parkoló Mór
A Colas Út Zrt. 2016 év végén nyerte el a móri Aldi parkoló felújítási munkáit, a kivitelezésnek 2017 februárjában álltunk neki. A régi térkő burkolatos parkoló nagyon rossz állapotban volt. A beruházó a tervezés során a költséghatékonyságot tartotta szem  előtt, így a térkő burkolatot aszfaltra kívánta cserélni, a szükséges helyeken a teljes pályaszerkezet cseréjével. A térkő burkolat elbontása után azonban kiderült, hogy a lokális pályaszerkezetcsere nem lesz elegendő. Az ágyazat felszedését követően hamar fény derült a rossz teherbírási eredmények okára. Az agyagos altalaj, valamint a magas talajvízszint a parkoló közel háromnegyedén a talaj stabilizálását tette szükségessé.

A probléma megoldására két módszert javasoltunk, melyek közül a megrendelő a geotextília-georács és M56-os murva beépítését választotta a meszes-cementes talajstabilizálással szemben. Az így kialakított alépítményre – aminek már megfelelő volt a teherbírása – 20 cm Ckt, 8 cm AC 22 (F) aszfalt kötőréteg, majd 4 cm AC 11 kopóréteg került. Az aszfaltozási munkák szervezésénél arra is figyeltünk, hogy az árubeszállítás zavartalan legyen. A parkoló csapadékvíz-elvezetését biztosító csatornarendszert is átalakítottuk: a szükséges helyeken murvás padkát és szikkasztóárkot építettünk, az aknafedlapokat szintbe emeltük. Bár a beruházás felújításnak indult, az új műszaki megoldásokat igénylő, menet közben felmerülő problémák megoldásával tulajdonképpen teljesen új parkolót építettünk a megrendelő megelégedésével. A móri Aldi áruház 2017. május 19-től várja vásárlóit, a határidő tarthatóságában pedig a Colas Út Zrt. precíz és pontos munkája is meghatározó szerepet játszott.

Megrendelő: HOFER MAGYARORSZÁG INGATLAN Kft.

Starting date: 20/02/2017Kezdés: 2017.02.20.

Completion date: 31/05/2017Befejezés: 2017.05.31.

Colas Hungária