Akkreditált kővizsgáló labor a Colas Északkőnél
&#x;&#x;
Hírek
Akkreditált kővizsgáló labor a Colas Északkőnél

2015. 06. 23..

A Colas Északkő központosította gyártásközi minősítő vizsgálatait, és javított a kőzetvizsgáló laboratóriumának személyi és tárgyi feltételein. A cégcsoportban tapasztalható központosítási törekvések, valamint a megváltozott személyi, szabályozási, erőforrás-gazdálkodási feltételek miatt (is) szükségszerűvé vált, hogy a központi laboratórium társaságon belüli szerepét felülvizsgáljuk és ezzel együtt üzemi gyártásellenőrzési folyamatainkat is fejlesszük annak érdekében, hogy a központi irányítás igényének megvalósítása mellett az üzemegységek üzemi gyártásellenőrzési feladatai minimalizálni lehessen.

Ezért teljes mértékben egységesítettük az üzemi gyártásellenőrzési folyamatokat, megvalósítottuk a gyártásellenőrzés központi irányítását és egységes dokumentálási rendet vezettünk be. A kialakított központi nyilvántartás egyszerre kívánja támogatni a gyártásellenőrzési eredmények gyártástechnológiába történő visszacsatolását, illetve az egyes üzemek termékeiben rejlő minőségi kockázatok menedzsment szintű kezelését.

Annak érdekében, hogy a CÉK valamennyi üzemének, valamennyi minősítő vagy/és technológiai célú vizsgálatait a központi laboratórium hatékonyan és szakszerűen tudja elvégezni, jelentős fejlesztésekre volt szükség a laboratórium erőforrásait illetően.  A személyzeti fejlesztések mellett számos eszköz beszerzésére került sor, beleértve az országban jelenleg egyedülálló automata metilénkék-vizsgáló berendezést, szárítószekrényeket, szitarázókat. Mindeközben a laboratórium rendelkezésére álló alapterület is csaknem duplájára növekedett.

Ezek a közel két év alatt végrehajtott változtatások/fejlesztések alkalmassá tették a laboratórium szervezetét arra, hogy az üzemi gyártásellenőrzésben kiemelt támogató-ellenőrző feladatát hatékonyabban tudja ellátni, megfelelő szakmai színvonal biztosítása mellett. A Központi Laboratórium alkalmassá vált arra is, hogy tevékenységét a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) által felállított szabályoknak megfelelően, akkreditált laboratóriumi színvonalon végezze.

Ennek köszönhetően tehát a magyarországi Colas csoport egy újabb akkreditált laboratóriummal gazdagodott. A maximális támogató funkció elérése érdekében a laboratórium kizárólag a Colas Északkő Kft. szervezeti egységei számára végez vizsgálatokat, immáron akkreditált státuszban.

Automatikus vázlat 291
Colas Hungária